Bankobranie: najlepsze promocje bankowe, konta, karty i lokaty w bankach: Odbierz 380 zł na start za konto w Santander Banku i dodatkowo do 450 zł w pozostałych promocjach
Bądź na bieżąco. Korzystaj z bezpłatnego newslettera

14.01.2020

Odbierz 380 zł na start za konto w Santander Banku i dodatkowo do 450 zł w pozostałych promocjach

Nawet 830 zł zyskać można dzięki założeniu konta osobistego w Santander Banku!

Rekordowa premia do 830 zł za konto w Santander Banku
To absolutnie rekordowa suma jaką można otrzymać za Konto Jakie Chcę. Ba, obecnie z żadnym innym kontem w którymkolwiek banku nie da się zarobić aż tyle!

W praktyce łączą się tutaj aż cztery różne promocje bankowe. Do wzięcia czekają:
 • dwa bonusy pieniężne na start w wysokości 200 zł i 100 zł (za otwarcie konta i spełnienie prostych warunków) dostępne właśnie w promocji, która świeżo co wystartowała;
 • premia pieniężna 80 zł (za wpisanie we wniosku kodu polecenia);
 • premia pieniężna do 150 zł (za zapewnienie wpływów na konto) oraz 
 • zwroty do 300 zł rocznie (za opłacanie rachunków za media z Konta Jakie Chcę).

Możesz zgarnąć wszystkie te bonusy, łącznie uzyskując nawet 830 zł, ale możesz też wybrać promocje bankowe, które Tobie najbardziej odpowiadają. Do najprostszych należą warunki w promocjach z bonusami 300 zł (200 + 100 zł) na start oraz w akcji z premią 80 zł za otwarcie konta z polecenia. Pozostałe promocje bankowe wymagają już nieco więcej aktywności, ale ciągle są to propozycje godne uwagi.

Wszystkie te promocje omawiam poniżej. Oczywiście szczegółowo przedstawiam też konto zakładane w Santander Banku. Wpis jest więc dość długi, ale chodzi tutaj w końcu o spore pieniądze.

Bonusy do 300 zł za konto w Santander Banku na start


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia z polskim obywatelstwem, która nie ma oraz nie miała (ani nie współposiadała) konta osobistego (w PLN) w Santander Banku od dnia 13.01.2019 r. do dnia otwarcia konta w niniejszej promocji.

Jeśli posiadasz inne produkty w Santander Banku (np. pożyczkę, lokatę, kartę kredytową czy konta dla firm) to na szczęście nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w promocji. Wniosek o konto złóż jednak według niżej opisanych zasad (nawet jeśli już masz dostęp do bankowości internetowej, bo tam otwarte konto nie zakwalifikuje do uzyskania nagród).

Nagroda. W tej promocji do wzięcia czekają bonusy pieniężne w wysokości 200 i 100 zł, które organizator wypłaci na Twe konto założone w promocji. Środki te zagospodarujesz według własnego uznania (wypłacając, przelewając lub wydając na dowolny cel).

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III" i zgarnąć bonusy pieniężne:
 • do 29.02.2020 r. zarejestruj się na stronie promocji (wyrażając przy tym zgodę na zwolnienie banku z tajemnicy bankowej - wyłącznie w zakresie poinformowania organizatora promocji przez bank o spełnieniu warunków uzyskania nagrody) i po potwierdzeniu rejestracji (klikając w link otrzymany mailem), w kolejnym kroku na tej samej stronie: 
  • złóż wniosek o Konto Jakie Chcę w Santander Banku wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą; we wniosku podaj kod polecenia - możesz skorzystać z mego kodu: 1000279022 - to może zapewnić Ci dodatkowy bonus 80 zł (o szczegółach piszę nieco niżej); 
 • we wniosku o konto podaj ten sam adres mailowy, co podczas rejestracji oraz wyraź zgody na: 
  • kontakt w sprawie realizacji wniosku i dostarczenie regulacji bankowych w tym Taryfy Opłat i Prowizji,
  • kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym,
  • kontakt telefoniczny w celu marketingowym oraz
  • elektroniczny kanał kontaktu (EKK) - włączenie tego sposobu dostarczania dokumentów z banków zweryfikować można po zalogowaniu do bankowości internetowej: Ustawienia => Forma otrzymywania korespondencji;
 • najpóźniej do 15.03.2020 r. zawrzyj umowę z bankiem o konto i kartę;
 • do 30.04.2020 r. w dwóch następujących po sobie miesiącach od dnia otwarcia konta (a więc w styczniu i lutym lub w lutym i marcu, lub w marcu i kwietniu) - w każdym z tych miesięcy: wykonaj min. 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem.

Za spełnienie powyższych warunków uzyskasz bonus 200 zł. Ale to nie wszystko, bo do wzięcia będzie jeszcze dodatkowy bonus 100 zł, a zasady jego uzyskania też są bardzo proste:
 • do 30.04.2020 r. zapewnij wpływy na konto na sumę min. 1000 zł (najprostszym sposobem na spełnienie tego warunku będzie wykonanie przelewu z własnego konta w innym banku; wpływ oznacza pojawienie się środków w historii - nie ma konieczności ich utrzymywania przez jakikolwiek określony czas, więc część lub całość tej kwoty możesz wydać, przelać lub wypłacić w dowolnym momencie).

Wypłata bonusów. O przyznaniu bonusu lub bonusów organizator promocji powiadomi Cię mailowo najpóźniej do 15.05.2020 r. Wtedy też na tę wiadomość będzie należało zareagować i w ciągu 7 dni zalogować się na stronie promocji oraz podać numer rachunku konta założonego w Santander Banku, bo to właśnie na ten rachunek ma nastąpić wypłata bonusu 200 zł lub 300 zł (przewidziana do 31.05.2020 r.). Do dnia otrzymania bonusu nie wypowiadaj umowy o Konto Jakie Chcę.


W graficznym uproszczeniu przebieg promocji z bonusami do 300 zł za Konto Jakie Chcę w Santander Banku wygląda następująco:
Terminarz promocji z bonusami do 300 zł za Konto Jakie Chcę w Santander Banku

Jeśli nie chcesz zapomnieć o ważnym terminie, jakim jest moment uzupełnienia danych do wypłaty bonusu, zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga (w nim donoszę o nowościach, ale i przypominam o ważnych terminach):


Premia pieniężna 80 zł za otwarcie konta z polecenia 


W tej promocji okres wykluczenia dla byłych posiadaczy konta w Santander Banku jest nieco dłuższy niż w promocji z bonusami do 300 zł, ponieważ bank liczy go od 1.10.2018 r. By uzyskać premię 80 zł:
 • najpóźniej do 31.01.2020 r. we wniosku o Konto Jakie Chcę (czyli tym już objętym promocją z bonusami do 300 zł) wpisz kod polecenia od obecnego posiadacza konta osobistego w Santander Banku - jeśli takiej osoby nie znasz, to możesz podać mój sprawdzony kod: 1000279022 i w ww. terminie zawrzyj umowę; 
 • nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych banku; 
 • we wniosku o konto podaj adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego do kontaktu;
 • do końca miesiąca następującego po otwarciu konta (najpóźniej do 29.02.2020 r.): 
  • zaloguj się do aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej Santander oraz 
  • wykonaj płatności kartą wydaną do konta lub mobilną kartą w telefonie (w punktach handlowo-usługowych i/lub w Internecie) albo za pomocą BLIKa (w Internecie) na sumę min. 300 zł (do tej sumy mogą wliczyć się już transakcje wykonywane na potrzeby promocji z bonusami do 300 zł).

Gdzie podać kod polecający we wniosku o Konto Jakie Chcę w Santander Banku?

Pole do wpisania kodu polecenia we wniosku o konto w Santander Banku znajdziesz na piątym etapie składania wniosku, tuż pod wyborem karty do konta. Tam należy kliknąć w zdanie "Mam kod polecającego" (jak na załączanym niżej zrzucie ekranu) i dopiero wtedy pojawi się pole do wpisania kodu polecającego:
Gdzie podać kod polecający we wniosku o Konto Jakie Chcę w Santander Banku?

Premię pieniężną w wysokości 80 zł za otwarcie konta z polecenia otrzymasz do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków.


Premia do 150 zł za wpływy na konto 


A teraz czas na kolejną promocję z kontem w Santander Banku. Bonusy do 150 zł otrzymać mogą osoby, które założą konto w Santander Banku najpóźniej do 31.01.2020 r. Z tej też racji, że ta promocja dostępna jest krócej, to ze złożeniem wniosku o konto w Santander Banku nie warto zwlekać.

By móc wziąć udział w promocji z premią do 150 zł za wpływy, wystarczy nie posiadać (ani nie współposiadać) konta osobistego (PLN) w Santander Banku w okresie od 1.11.2018 r.

Co zrobić, by uzyskać premię za wpływy?
 • do 31.01.2020 r. złóż dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia na konto w Santander Banku (można to zrobić za pośrednictwem infolinii lub poprzez bankowość internetową - wg ścieżki: Twoje Sprawy => Przenieś do nas wynagrodzenie, więc w tym przypadku konto musi być już aktywowane); wpływy wynagrodzenia odnotowane przed złożeniem dyspozycji nie będą uwzględniane na potrzeby promocji;
 • do 30.04.2020 r. zapewniaj wpływy wynagrodzenia na konto w Santander Banku (wysokość premii zależy od liczby miesięcy, w których takie wpływy zapewnisz - by zgarnąć całą pulę, czyli 150 zł, wpływy muszą pojawić się w trzech miesiącach). 

Spełniając warunki promocji, pamiętaj, że zgodnie z regulaminem:
"Przez wynagrodzenie rozumiemy wpływ na konto osobiste z tytułu wynagrodzenia, renty, emerytury, świadczenia ZUS/KRUS lub od innego świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski w okresie trwania promocji, w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie. Nie będą brane pod uwagę przelewy pomiędzy rachunkami tego samego klienta, wpłaty własne realizowane w oddziałach lub wpłatomatach banku oraz wpływy na inne konto niż konto podane w dyspozycji przekazywania wynagrodzenia." 

Nagroda. W promocji otrzymasz premię, której wysokość zależy od tego, w ilu miesiącach (najpóźniej do kwietnia 2020 r. włącznie) na Twe konto wpłynie wynagrodzenie. Jeśli stanie się tak jeden raz, to otrzymasz bonus 50 zł. Za wpływy w dwóch miesiącach, bank wypłaci Ci 100 zł. A jeśli zapewnisz wpływy w co najmniej trzech miesiącach, to otrzymasz maksymalną premię, a więc 150 zł. Wypłata bonusu (w wysokości 50, 100 lub 150 zł w zależności od tego, w ilu miesiącach zapewnisz wpływ na konto) ma nastąpić do 31.05.2020 r. (do momentu tego wpływu nie zamykaj konta). Przykładowy przebieg promocji bank zobrazował za pomocą tabeli umieszczonej w regulaminie:
Przebieg promocji z premią do 150 zł za wpływy wynagrodzenia na konto w Santander Banku


Zwroty za płatności z Konta Jakie Chcę 


Oprócz wyżej wymienionych bonusów pieniężnych, osoby posiadające Konto Jakie Chcę w Santander Banku korzystać mogą też ze zwrotu 1% wartości rachunków i faktur za media (gaz, prąd, telefon, telewizja i Internet) opłacanych z tegoż konta (zwykłym przelewem, zleceniem stałym lub za pomocą polecenia zapłaty).

Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 25 zł (choć wyciśnięcie maksimum jest bez wątpienia dość ciężkie, bo za media trzeba by płacić ponadprzeciętnie dużo; aczkolwiek pewnie i jest to w zasięgu niektórych - np. tych, którzy ogrzewają dom na gaz lub prąd i mają z tego tytułu wysokie opłaty).

Rocznie w ramach zwrotów uzyskać można do 300 zł. By otrzymywać zwroty, niezbędne jest zgłoszenie do banku rachunków/faktur, za które będziesz dokonywać płatności - tak by bank wiedział, za przelewy na jaki rachunek naliczać zwrot - można to zrobić w placówkach banku albo w bankowości internetowej (po zalogowaniu do bankowości przy Koncie Jakie Chcę wybierz: Więcej => Zwroty za rachunku => Zgłoszeni dostawcy => Dodaj kolejnego dostawcę).


Konto Jakie Chcę w Santander Banku: szczegóły oferty


Główne cechy konta osobistego, którego założenie wynagradzają powyższe promocje bankowe w Santander Banku to:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku (bez warunków); 
 • 0 zł za krajowe przelewy Elixir PLN i za przelewy natychmiastowe (!) zlecane w bankowości internetowej oraz mobilnej; 
 • 0 zł za wydanie karty i 15 zł za jej wznowienie (gdy bank przesyła nowy plastik po 4 latach - czyli po upływie okresu ważności karty; w przypadku osób do 26. roku życia opłata nie jest pobierana); 
 • opłata miesięczna za Kartę Dopasowaną Visa lub Mastercard - do wyboru jeden z poniższych wariantów: 
  • 0/5 zł - opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania min. 5 płatności na dowolne kwoty lub 
  • 3 zł bez warunków (tę opłatę bank ustawia jako domyślną, więc po otwarciu konta, najlepiej czym prędzej zalogować się do bankowości internetowej i zmienić tryb pobierania opłaty na wariant powyższy - zmiana wysokości opłaty miesięcznej za obsługę karty następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono dyspozycję; zmianę można dokonać po wyborze opcji "Usługi" widocznej przy Koncie Jakie Chcę w bankowości internetowej); 
 • 0 zł za wypłaty kartą z bankomatów Santander Banku; w przypadku osób do 26. roku życia wypłaty z wszystkich bankomatów w Polsce są darmowe; bez względu na wiek można korzystać z różnych bankomatów w przypadku wypłat za pomocą BLIKa.

Do promocji z bonusami pieniężnymi do 300 zł na start (i jednocześnie do udziału w pozostałych promocjach) kwalifikują wyłącznie wnioski o konto złożone na stronie promocji. Umowę o konto można wtedy zawrzeć za pośrednictwem kuriera - już we wniosku możesz wskazać adres wyłącznie na potrzeby kuriera (a więc inny niż zamieszkania lub korespondencyjny) - wtedy dokumenty do podpisu kurier może przywieźć tam, gdzie pracujesz lub na uczelnię. Po 2-3 dniach bank powiadomi Cię mailem i SMSem o aktywacji konta, a listownie wyśle kartę wydawaną do konta.Bądź na bieżąco z promocjami. na Twitterze i polub na Facebooku:


Przydatne dokumenty:

131 komentarzy:

 1. czy zawarcue umowy z bankiem moze odbyć się w oddziale ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W przypadku wniosku o konto biorącego udział w promocji z bonusami do 300 zł jedyną opcją zawarcia umowy jest kurier.

   Usuń
  2. a jaka to firma kurierska ktos wie?

   Usuń
  3. trzeba oddać skan dowodu kurierowi ?

   Usuń
  4. Gdzieś w regulaminie promocji z bonusami do 300zł jest napisane, że tylko kurier? Może nie dopatrzyłem...

   Usuń
  5. Są 3 możliwości: załączasz skan, robisz zdjęcie kamerką albo dajesz kserokopię kurierowi. Można to wybrać we wniosku.

   Usuń
  6. @Anonimowy 14 stycznia 2020 22:42

   W regulaminie tej informacji nie ma, ale w samym wniosku o konto objęte promocją z bonusami do 300 zł, kurier to jedyna opcja.

   Usuń
  7. ...gdy przyjezdza kurier przywozi pismo przewodnie z ktorego wynika, ze mozna tez zaniesc skan dododu osobistego do oddzialu - tak zrobilem , nie bylo problemu aby w taki sposob wprowadzic dane osobowe - pracownik banku wprowadzil dane - na nastepny dzien konto bylo aktywne, teraz czekam na przeslanie karty platniczej tylko jesli sie nie doreczy tych danych umowa nie bedzi zawarta

   Usuń
 2. Jestem pełnomocnikiem do konta brata. Czy to mnie wyklucza?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na szczęście nie. Bo wykluczyć może tylko posiadanie lub współposiadanie konta osobistego w Santander Banku. Pełnomocnictwo jest innym typem relacji (i nie ma takiego wykluczenia).

   Usuń
 3. Ja konto zamknąłem na początku lutego ub.r Szkoda :(

  OdpowiedzUsuń
 4. W regulaminie tej pierwszej promocji jest taki zapis, że "Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Bonus". Może to haczyk? Nie jest czasem tak, że można zdobyć 200 lub 100 zł a nie 200 + 100 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zauważ, że Bonus zapisany jest wielką literą. A wtedy w regulaminie musi być zdefiniowany. I jest to: "Bonus - premia pieniężna o łącznej maksymalnej wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), podzielona na dwie części, tj. część pierwszą w wysokości 200 zł oraz część drugą w wysokości 100 zł" :)

   Zatem w promocji "Konto Jakie Chcę z Bonusem - edycja III" zdobyć można do 300 zł na start (a w pozostałych promocjach dodatkowe premie).

   Usuń
  2. Masz w regulaminie Definicje i jest tam Bonus:
   "Bonus - premia pieniężna o łącznej maksymalnej wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), podzielona na dwie części, tj. część pierwszą w wysokości 200 zł oraz część drugą w wysokości 100 zł, wypłacana przelewem na rachunek płatniczy otwarty w ramach Akcji. W przypadku założenia Profilu Uczestnika przez współwłaścicieli, premia pieniężna zostanie przekazana uczestnikowi Akcji, z którego to Profilu Uczestnika w Serwisie Organizatora został złożony Wniosek o otwarcie Konta Jakie Chcę".

   Więc możesz zdobyć albo 0 złotych, albo 200 złotych, albo 300 złotych (w zależności od spełnionych warunków.

   Usuń
 5. Wpływy na konto w wysokości 1000zł w każdym miesiącu do kwietnia, czy wystarczy jeden przelew na taką kwotę i z głowy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wygląda na to że tylko raz.

   Usuń
  2. Zapis warunku w regulaminie jest dość krótki: "do dnia 30.04.2020r. dokonać łącznej minimalnej sumy wpływów na Konto 1000 zł". Zatem wystarczy np. jeden przelew (a nie co miesiąc).

   Usuń
  3. Jeżeli mam płacone tygodniówki to może być np 3 razy po 350?

   Usuń
  4. Wpływ wynagrodzenia musi być "w jednorazowej wysokości min. 1000 zł miesięcznie"

   Usuń
 6. Ja mam pytania odnośnie promocji z wynagrodzeniem - czy wpływ min. 1000 zł to musi być koniecznie wynagrodzenie? Pytam, bo nie chce mi się przenosić wynagrodzenia do Santander, a nie wiem, na ile rzeczy pozwala regulamin tej promocji.

  W regulaminie jest fragment o "innym świadczeniodawcy z siedzibą na terenie Polski" - czy można w takim razie wykonać przelew z innego, nieswojego konta? Co taki przelew musiałby zawierać - tytuł z frazą 'wynagrodzenie', polski adres nadawcy (Revolut i Paypal przesyłają pieniądze z polskich banków, ale adres jest zagraniczny)? Ew. czy można do tego celu wykorzystać jakiegoś pośrednika do przelewów natychmiastowych?

  OdpowiedzUsuń
 7. Pytanie co do tej części promocji: "do 31.01.2020 r. złóż dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia na konto w Santander Banku (można to zrobić za pośrednictwem infolinii lub poprzez bankowość internetową - wg ścieżki: Twoje Sprawy => Przenieś do nas wynagrodzenie); wpływy wynagrodzenia odnotowane przed złożeniem dyspozycji nie będą uwzględniane na potrzeby promocji;" Gdzie znalazłeś informację o tym, że też jest ona dostępna? Na stronie promocji nie widziałem nigdzie. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Promocja z premią do 150 zł za wpływy wynagrodzenia dostępna jest do 31.01. (czyli krócej niż promocja z bonusami do 300 zł), więc brak o niej informacji na stronie promocji (być może bank tej promocji nie zamierza wznawiać - ale to akurat moje przypuszczenie, bo program poleceń też jest dostępny do 31.01., ale informacja o nim jest - tu szanse na jego wznowienie i to na tych samych zasadach pewnie są większe).

   Usuń
 8. Czy to bonus typu "kto pierwszy ten lepszy", czy nawet jeśli się zarestruje na stronie promocji tego 28 czy 29.02. to mam gwarancję uzyskania premii?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Każdy kto weźmie udział (i spełni określone warunki), ten otrzyma bonusy :)

   Można więc zawnioskować o konto nawet na ostatnią chwilę (choć warto mieć na uwadze, że do 29.02. dostępna jest promocja z bonusami do 300 zł, a promocje z premią 80 zł za polecenie i z premią do 150 zł za wpływy wynagrodzenia - o ile nie zostaną przedłużone - dostępne są jedynie do 31.01.).

   Usuń
 9. Polecający i polecony otrzymują po 80zł ?

  OdpowiedzUsuń
 10. jak to jest z tym spelnieniem warunków do uzyskania BONUSU 200 i niby 100
  czy rzeczywiście spełnienie warunków od a do i oraz dodatkowo warunku j daje 200zł + 100zł
  czy jak spełniły warunki a-i dostaniemy 200zł
  a jak spełniły warunki a-j to dostaniemy 100zł
  czy jednak łącznie 200+100 zł ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można zdobyć 200 i 100 zł, czyli łącznie 300 zł :)

   Usuń
 11. a co z klientami banku BZ WBK przejetym przez Santandera? wyklucza to z udzialu, jesli bylam klientem bz wbk?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. We wrześniu 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy banku, a nie przejęcie. Zatem kto posiada konto osobiste (choćby z czasów BZ WBK), to jest pełnoprawnym klientem Santander Banku i nie łapie się na promocję. Ale jeśli konto zostało zamknięte przed 13.01.2019 r., to droga do udziału w promocji (z bonusami do 300 zł) jest otwarta :)

   Usuń
 12. Po rejestracji i aktywacji dostępu oraz kliknięciu w link "załóż konto" przekierowuje mnie do strony "Wnioski internetowe", aby wybrać wniosek. Niestety na lista jest pusta...

  OdpowiedzUsuń
 13. elektroniczny kanał kontaktu (EKK) - włączenie tego sposobu dostarczania dokumentów z banków zweryfikować można po zalogowaniu do bankowości internetowej: Ustawienia => Forma otrzymywania korespondencji;

  ta zgoda jest we wniosku? nie mogę jej znaleźć :/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Raczej jest domyślnie na tak. Przynajmniej ja tak miałem. Ale po założeniu konta w bankowości jeszcze to sprawdź i ewentualnie zmień.

   Usuń
 14. Jak "obejść" bonus za przeniesienie wynagrodzenia, jesli mam swoją działalność gospodarczą? Wystarczy, ze podam dane jakiejs wiekszej firmy, a wplate 1000zl zrobi mi ktos z innego konta?

  OdpowiedzUsuń
 15. Czy posiadanie rachunku oszczednosciowego jest wykluczeniem z udziału w promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tylko konto osobiste wyklucza. Oszczędnościowe nie.

   Usuń
 16. Kurcze - we wniosku o konto trzabylo zaznaczyć zgody w tym: kontakt drogą elektroniczną w celu marketingowym,
  kontakt telefoniczny w celu marketingowym
  Nie zaznaczyłem tej o kontakcie telefonicznym ! Co teraz ??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zaraz po założeniu konta wyraź zgody poprzez bankowość. U mnie sytuacja była taka sama i wystarczyło.

   Usuń
  2. Zaraz jak założysz o==konto to wyraź je w bankowości. U mnie w poprzedniej promocji tak wystarczyło.

   Usuń
  3. Dzięki za info :-)
   Jestem spokojniejszy już !

   Usuń
 17. Czy 5-cio krotne użycie karty do zasilenia konta Revolut spełni warunki promocji ?

  OdpowiedzUsuń
 18. Jak uzyskać swój kod polecający?

  OdpowiedzUsuń
 19. Chciałam wziąć udział w poprzedniej edycji. Założyłam wniosek, czekałam tylko na kuriera z umową, nie pojawił się. Czy mogę wziąć udział w tej edycji? Czy muszę najpierw wycofać poprzedni wniosek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Poprzedni wniosek najpewniej jest już anulowany (względnie można skontaktować się z infolinią w celu weryfikacji czy tak się stało) i wtedy można zarejestrować się w nowej promocji i ponownie zawnioskować.

   Usuń
 20. Nie mam konta ale nadal mam umowę ramową i dostęp do bankowości elektronicznej. Czy to mnie wyklucza? A jeśli tak to co mogę zrobić by to zmienić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz wziąć udział w promocji. Posiadanie dostępu do bankowości internetowej (jak i innych produktów banku poza kontem osobistym) nie przeszkadza we wzięciu udziału w powyższych promocjach. Trzeba jedynie pamiętać, by wniosek o konto złożyć w opisany wyżej sposób (czyli na stronie promocji, a nie poprzez bankowość).

   Usuń
 21. W ktorym momencie wypelniania wniosku podaje sie kod osoby polecajacej bo jakos tego nie widze ?? a Chciałbym podac jesli juz kozystam z tego bloga :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na etapie gdzie się wybiera kartę jest też pole na kod polecenia "Mam kod polecającego".

   Usuń
 22. Mam założone Konto w Santander z promocji w MoneyMani. Jeśli wygeneruje swój kod polecający i żona otworzy konto w obecnej promocji, wpiszę mój kod, czy otrzymamy po 80zł? Chodzi mi o to czy nie nałoży się na siebie zbyt wiele promocji?

  OdpowiedzUsuń
 23. Czy wpływem wynagrodzenia może być świadczenie 500 plus (1000 zł) Czy to zaliczy się do tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pytałem o to i dostałem odpowiedź że podobno nie. Bo to świadczenie na dziecko a powinno być na posiadacza rachunku. Tak mi to wyjaśniono.

   Usuń
 24. Czy wniosek o przeniesienie wynagrodzenia na konto muszę złożyć do banku czy mogę sam to załatwić z pracodawcą? Ma to znaczenie jeśli chodzi o załapanie się na ten bonus 150 zł?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jest wymóg złożenia przez bankowość lub via infolinia.

   Usuń
  2. Złożyłem przez bankowość, uprzedziłem swoje kadry że taki wniosek z banku wpłynie, na co otrzymałem odpowiedź że i tak muszę sam wysłać pismo podpisując się własnoręcznie... Natomiast rozumiem że bonus 150 zł za wpływ trzech wynagrodzeń na konto i tak dostanę? Bo warunkiem było jedynie złożenie wniosku do banku, nieważne jak ustosunkuje się do niego pracodawca?

   Usuń
  3. Dyspozycja złożona, więc dla banku formalność wypełniona. Jeśli kadry nie przyjmą takiej zewnętrznej dyspozycji, a wymagają Twej osobistej, to niczemu nie wadzi. Ważne, by wpływy później były, a ich nadawcą będzie pracodawca, który został podany w dyspozycji przeniesienia wynagrodzenia (złożonej w bankowości internetowej).

   Usuń
 25. Promocja bajeczna. Wniosek złożony. Czekam na kuriera.

  OdpowiedzUsuń
 26. Ma znaczenie jaką kartę wybiorę? Zaznaczyć Visę czy Mastercarda? Czy to obojętne?

  OdpowiedzUsuń
 27. Czy po promocj zamykam konto i mogę też wycofać korzystanie z karty.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Posiadanie umowy z bankiem (o konto, kartę i dostęp do bankowości internetowej) wymagane jest wyłącznie do momentu otrzymania nagrody/nagród. Później można samodzielnie zadecydować co dalej.

   Usuń
 28. Czy jak otworzę konto i aktywuje go w bankowości to od razu mogę być polecajacym konto? Czy musi minąć jakiś okres karencji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecającym można stać się od razu po otwarciu konta i uzyskaniu dostępu do bankowości (bo tam będzie można wygenerować sobie kod polecenia).

   Usuń
 29. Można wybiórczo korzystać z promocji? Załapię się prawdopodobnie tylko na 200 + 100.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, można samodzielnie decydować w których promocjach brać udział. Można skupić się np. na promocji z bonusami 200 + 100 zł. Co komu odpowiada.

   Usuń
 30. Witam
  A co z bonusem w kwocie 80zł , czy przelew opłat z konta też będzie brany pod uwagę czy tylko zapłata za zakupy ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na potrzeby uzyskania 80 zł za otwarcie konta z polecenia należy wykonać płatności kartą i/lub BLIKiem (do sumy min. 300 zł jakie należy wydać nie wliczą się przelewy - nawet przelewy na opłaty za media).

   Usuń
 31. Tak to wygląda w opisie promocji na stronie ebroker a także chyba i nie do końca odpowiednio opisałeś ten warunek
  "Zrealizuj transakcje bezgotówkowe (w każdym z dwóch dowolnie wybranych następujących po sobie miesiącach po otwarciu konta, wykonaj co najmniej 5 transakcji). Za spełnienie warunków otrzymasz pierwszą część bonusu w wysokości 200 zł!"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. do 30.04.2020 r. w dwóch następujących po sobie miesiącach od dnia otwarcia konta (a więc w styczniu i lutym lub w lutym i marcu, lub w marcu i kwietniu) - w każdym z tych miesięcy: wykonaj min. 5 płatności kartą wydaną do konta i/lub BLIKiem.

   Za spełnienie powyższych warunków uzyskasz bonus 200 zł.

   Tak jest w opisie Złotówy więc to właśnie to.

   Usuń
  2. Jak zakładam konto w styczniu to płatności dokonuję w lutym i marcu? Tak jest dla mnie logiczne. Jakoś dziwnie to w regulaminie zapisali.

   Usuń
 32. konto w banku Santander ma moja niepełnoletnia córka, jako jej opiekun musiałam podać swoje dane do tego by można było je otworzyć, czy wyklucza mnie to z promocji?

  OdpowiedzUsuń
 33. Kartę przywiezie kurier z umową?

  OdpowiedzUsuń
 34. Mam pytanie w sprawie zwrotu 1% za opłacanie rachunków ja mam konto na siebie a rachunki przychodzą na Żonę czy załapie się na zwrot ? a czasem tez płace rachunki rodziców |( to samo nazwisko co moje) czy za te rachunki tez będe mógł uzyskać zwrot ? Miał ktoś podobną sytuacje ? Dzięki za info

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z regulaminu wychodzi mi, że rachunek może być tylko na posiadacza konta. Ale wysłałem jeszcze zapytanie do banku. Zobaczę co mi odpowiedzą.

   Usuń
  2. ja na stronie banku znalazłem taki opis:
   "...zgłosić rachunki (faktury) - zgłoś do nas wcześniej swoje faktury (muszą być wystawione na Twoje nazwisko)…", więc nie wiadomo czy chodzi o samo nazwisko czy pełne moje dane.

   Usuń
  3. 'dziękuję za przesłaną wiadomość. Informuję, że w celu uzyskania zwrotu faktura musi być wystawiona na właściciela rachunku"

   Taką dostałem odpowiedź.

   Usuń
 35. Ile się czeka na wyrobienie karty?

  OdpowiedzUsuń
 36. Skorzystałem. Kurier był. Czekam na aktywację konta i kartę. Liczę na 380 zł plus 2 x 80 jako polecający :)

  OdpowiedzUsuń
 37. wniosek złożony czekam na kuriera - jako osobę polecająca wpisałem podany przez Ciebie Mr. Złotówa kod

  OdpowiedzUsuń
 38. Dziś dostałam umowę o konto. Czyli muszę zrobić 5 płatności w styczniu i lutym? Nie mam jeszcze karty. do kodu polecenia płatności na 300 zł w lutym?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Te 5 płatności możesz zacząć od lutego (nie ma obowiązku w miesiącu otwarcia konta, czyli w niepełnym miesiącu). A na wydanie 300 zł jest czas do 29.02. (możesz zacząć już teraz, czyli w styczniu, bo to też się wliczy).

   Usuń
  2. Dziękuję

   Usuń
 39. Jak ktoś złoży wniosek w styczniu ale umowę podpiszę w lutym to aby dostać 80 zł z polecenia to 300 zł musi wydać w lutym czy marcu ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bez względu na to czy w styczniu czy w lutym nastąpi aktywacja konta, to czas na wykonanie płatności na sumę 300 zł (dla uzyskania bonusu 80 zł) jest do końca lutego.

   Usuń
 40. Dzień dobry,
  W edycji poprzedniej złożyłem wniosek o otwarcie konta. Wniosek został odrzucony z powodu wprowadzenia nieprawidłowych danych. Czy w takiej sytuacji mogę w tej edycji wnioskować o konto? Czy może trzeba najpierw anulować poprzedni wniosek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli wniosek został odrzucony, to najpewniej został on już anulowany przez bank (choć nie zaszkodzi ewentualnie skontaktować się z infolinią i to potwierdzić). Wtedy wniosek można złożyć w tej promocji.

   Usuń
 41. do 30.04.2020 r. zapewnij wpływy na konto na sumę min. 1000 zł

  Jest to suma wpływów czyli może to być np 5 przelewów po 200 zł z mojego konta w innym banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może być suma mniejszych wpływów. Ważne by w tym czasie łącznie wpadło min. 1000 zł.

   Usuń
  2. Mr. Złotówa czyli wystarczy jeden przelew z innego konta własnego z innego banku do dnia 30.04.2020 aby spełnić warunek uzyskania premii 100 PLN?
   Z kolei 80 PLN z polecenia transakcje wykonać na kwotę min. 300 PLN najpóźniej do 29.02.2020?

   Usuń
  3. Tak, wpływ na potrzeby bonusu 100 zł może być jednorazowy (najpóźniej do 30.04.) i z własnego konta w innym banku.
   Płatności kartą na sumę 300 zł dla uzyskania premii 80 zł (za otwarcie konta z polecenia) trzeba wykonać do 29.02.2020 r. (ale jak ktoś już będzie miał kartę, to może zacząć w styczniu).

   Usuń
 42. tzeba wnioskowac o karte czy wystarcza płatnosci zblizeniowe telefonem ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Osobiście wziąłbym kartę w tradycyjnej formie (Dopasowaną Visa lub Mastercard, które można wybrać we wniosku). Regulaminy promocji z bonusami do 300 zł i programu poleceń mówią dość ogólnie o karcie do konta, ale w promocji z premią do 150 zł za wynagrodzenie już konkretnie wskazana jest karta Dopasowana.

   Usuń
 43. czy mogę założyć konto w tej promocji, po czym po podpisaniu umowy i otwarciu rachunku polecić je innej osobie, która też otworzy konto w promocji i za moje polecenie otrzymam dodatkowe 80 zł ?

  OdpowiedzUsuń
 44. Bonus 150 zł za wpływ wynagrodzenia.Chciałbym dopytać:
  jeśli wiem, że w trakcie promocji zmienię pracy, to można otrzymywać wynagrodzenie od nowego pracodawcy na potrzeby tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
 45. Jeśli zawarto umowę w styczniu to płatności wykonujemy w lutym i marcu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie. Najlepiej zacząć od lutego.

   Usuń
  2. Nie. W regulaminie jest napisane, że jeśli założysz w styczniu to musisz w styczniu i lutym jeśli w lutym to w lutym i marcu a jeśli w marcu to w marcu i kwietniu.

   Usuń
  3. Jest o tym że w dwóch dowolnych miesiącach następujących po sobie.

   Usuń
  4. Dopytałem w banku i okazało się, że klient sam wybiera w których dwóch kolejnych miesiącach będzie robił płatności. Styczeń - luty lub luty - marzec lub marzec -kwiecień.

   Usuń
 46. Nie mogę nigdzie znaleźć jak zmienić sposób pobierania opłaty za kartę 0/5 zł - zgodnie z zaleceniami w opisie MR. Złotówy. Ktoś może mi pomóc ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przy koncie jest przycisk szczegóły i dalej usługi. Tam można zmienić sposób pobiernania opłaty za kartę.

   Usuń
  2. A w bankowości mobilnej? Mogę prosić o informację krok po kroku jak się do tego dostać? Bo za nic nie mogę znaleźć.

   Usuń
  3. Chyba że to przez fakt że karty jeszcze nie otrzymałem i nie została aktywowana?

   Usuń
  4. Ja też nie mam karty, ale w rozmowie z panią z infolinii Santandera wyraziłem chęć zmiany na opcję 0/5 zł i pani to zmieniła. Ważne by pamiętać o transakcjach i wpływie także po wypełnieniu warunków promocji. Ja warunki spełnię w lutym a konto mogę zamknąć dopiero w czerwcu, po majowej wypłacie premii. Czyli do maja włącznie muszę robić 5 transakcji.

   Usuń
 47. Do wniosku musi być dołączony skan dowodu czy wystarczy zdjęcie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, może być zdjęcie. U mnie poszło. Dziś już był kurier z umową.

   Usuń
 48. Czy tym jednorazowym świadczeniem moze byc 500+?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie. Bo o to nie złożysz wniosku o przeniesienie wynagrodzenia ale musi być inny wniosek do MOPS

   Usuń
 49. Jeśli na początku w serwisie podałam inny adres e-mail niż potem we wniosku to chyba nie załapie się do promocji? :( można zrezygnować z tego konta teraz zanim przyjedzie kurier? Albo mogę gdzieś poprawić ten adres e-mail, żeby się zgadzał?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak założysz konto od razu zmień adres na ten drugi. Powinno wystarczyć.

   Usuń
 50. Mam pytanie jak konto otworzyłam w styczniu to płatność kartą musze wykonać w lutym na 300zl żeby otrzymać 80zl że ktoś mi polecił bank. Drugie pytanie do maja muszę robić minimum 5 płatności kartą inaczej bank nalicza prowizję 5zl. (zmieniłam sposób naliczania opłat za kartę uzależniona od ilości transakcji)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na obydwa pytania: tak. 5 płatności kartą to wymóg w promocji przez 2 miesiące, ale generalnie wymóg stały, comiesięczny (tak długo jak się będzie posiadało kartę), by uniknąć opłaty za kartę.

   Usuń
 51. Jak długo czeka się obecnie na kuriera InPost? W przeszłości różnie bywało :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U mnie wniosek w niedzielę a kurier był w środę.

   Usuń
 52. Czy rejestrację konta należy utworzyć po przez komputer stacjonarny?Czy można też przez telefon?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obojętnie. Ja zakładałem na telefonie.

   Usuń
 53. Czy 300 zł, które należy wydać, aby spełnić warunki polecenia, można doładować na revoluta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Brak wykluczeń = możesz wszystko płacić

   Usuń
 54. Można Złotówa w oddziale złożyć tą dyspozycję? Kurier przyjedzie w poniedziałek i nie wiem czy zdążą aktywować konto do 31

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chodzi o dyspozycję przeniesienia wynagrodzenia? Niestety regulamin mówi tylko o dwóch opcjach: infolinii lub bankowości. Jeśli kurier ma być w poniedziałek, to powinno być okey, bo aktywacja następuje najczęściej w 1-2 dni robocze.

   Usuń