Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj nawet 800 zł z kartą kredytową Visa - edycja III w Santander Banku

03.02.2021

Zyskaj nawet 800 zł z kartą kredytową Visa - edycja III w Santander Banku

Aktualnie jest to promocja karty kredytowej, dzięki której zgarnąć można najwięcej.

Zyskaj nawet 800 zł z kartą kredytową Visa - edycja III w Santander Banku
Bo o ile większość banków w podobnych promocjach przygotowuje nagrody o wartości do ok. 200-300 zł, to tutaj można zgarnąć aż 800 zł! Wypłata gratyfikacji została jednak rozłożona na kilkanaście transz, w tym - w sporym zakresie - są to zwroty 1% za płatności kartą.

Na początku przypomnę, że to nie jest jedyna obecnie dostępna promocja w Santander Banku: za otwarcie konta osobistego i spełnienie prostych warunków do wzięcia czeka co najmniej 300 zł, a jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to z kontem firmowym zdobyć może nawet 1000 zł

Gdy do tego wszystkiego dodać program poleceń konta osobistego w Santander Banku (z premiami do 500 zł) oraz poniższą promocję karty kredytowej, to okazuje się, że łącznie w jednym banku zdobyć można nawet... 2600 zł.

800 zł z kartą kredytową Visa od Santander Banku


Dla kogo promocja? Udział wziąć może osoba pełnoletnia, która na dzień 31.01.2021 r. nie posiadała karty kredytowej Visa Akcja Pajacyk, ani karty kredytowej Visa Platinum w Santander Banku. 

Posiadanie konta osobistego czy nawet karty kredytowej, ale innego typu nie jest przeszkodą do skorzystania z poniższej propozycji.

Nagrody. W promocji uzyskać można bonusy pieniężne, wśród których do zdobycia jest:
 • do 600 zł w postaci zwrotu za płatności kartą Visa Akcja Pajacyk lub Visa Platinum - Santander Bank oddawać będzie 1% sumy transakcji wykonanych kartą (przez rok, w każdym miesiącu kalendarzowym zdobyć można maksymalnie 50 zł);
 • 100 zł za zawarcie umowy o kartę dodatkową Visa Silver Akcja Pajacyk albo kartę dodatkową Visa Platinum (wydaną do rachunku głównej karty kredytowej objętej niniejszą promocją: Visa Silver „Akcja Pajacyk” albo Visa Platinum); 
 • 100 zł za uruchomienie usługi Fast Cash (co to jest i jak z tego skorzystać, wyjaśniam nieco niżej).

Czym jest dodatkowa karta kredytowa? 


Posiadaczem głównej karty kredytowej jest osoba, która musi wykazać się zdolnością kredytową i na nią zawierana jest umowa, więc i na niej spoczywają zobowiązania (do spłaty wykorzystanych środków). Taka osoba może jednak wydać dodatkową kartę (do swej głównej karty kredytowej) dla bliskiej i zaufanej osoby, by ona mogła korzystać z limitu głównej karty. Za spłatę środków wykorzystanych dodatkową kartą odpowiedzialność nadal ponosi posiadacz głównej karty.

Fast Cash - co to jest?


Fast Cash to możliwość wypłaty środków z limitu karty kredytowej, nim jeszcze bank prześle Ci kartę. Polega to na wykonaniu przelewu z karty kredytowej. O ile jednak taki przelew standardowo kosztuje sporo (4%, min. 10 zł), to w przypadku usługi Fast Cash realizowany jest za 0 zł. Z Fast Cash skorzystać można jednak wyłącznie w momencie wnioskowania o kartę - jeśli zostanie ona przyznana, to środki automatycznie zostaną przelane na Twe konto.

Przelew z rachunku karty kredytowej w Santander Banku w ramach usługi Fast Cash traktowany jest jako transakcja bezgotówkowa, więc dla tego typu operacji obowiązuje okres bezodsetkowy - w tym czasie środki będzie można zwrócić bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów (nie będzie bowiem odsetek, ani nie będzie - już wspomnianej - prowizji za przelew).

Wypłata nagród. Zwroty za płatności, jak i bonusy mają być wypłacane na rachunek głównej karty kredytowej, więc spowodują spłatę ewentualnie wykorzystanego limitu kredytowego lub nadpłatę karty. W tym drugim przypadku pamiętaj, że te środki lepiej wtedy wydać (wykonując płatności kartą), niż wypłacać gotówkę w bankomacie lub wykonywać przelew z karty kredytowej (bo to po prostu dużo kosztuje).
💡 Jeśli dotąd nie było Ci dane korzystać z karty kredytowej, sprawdź poradnik: Karta kredytowa - 12 kluczowych zasad, które musisz znać.

Zasady promocji 800 zł z kartą kredytową Visa - edycja III


By wziąć udział w promocji:
 • najpóźniej do 31.07.2021 r. złóż wniosek o kartę kredytową Visa Silver Akcja Pajacyk lub kartę kredytową Visa Platinum i w ww. terminie zawrzyj umowę o tę kartę; 
 • podaj bankowi swój numer telefonu komórkowego i adres mailowy;
 • nie zgłaszaj sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez bank w celach marketingowych oraz wyraź zgody na otrzymywanie od banku informacji handlowej drogą elektroniczną i drogą telefoniczną oraz zgodę na elektroniczny kanał kontaktu (EKK).

Za samo przyznanie Ci z karty kredytowej przez bank jeszcze nic nie uzyskasz, ale otworzysz sobie drogę do nagród na sumę nawet 800 zł.

Zwrot 1% za płatności kartą Visa Silver Akcja Pajacyk lub Visa Platinum


Nagroda za płatności ma być przyznawana przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (maksymalnie 50 zł na miesiąc), zaczynając od daty zawarcia umowy o główną kartę kredytową Visa.
Przykładowo: dla umowy zawartej 20.02.2021 r. zwrot ma być naliczany za płatności wykonane w okresie od 20.02.2021 do 31.01.2022 r. Zatem umowę o kartę warto zawierać na początku miesiąca kalendarzowego, bo wtedy jest więcej czasu na wykonywanie transakcji w pierwszym miesiącu kalendarzowym.

Do naliczania zwrotu 1% Santander Bank uwzględniać będzie płatności wykonywane kartą główną, jak i dodatkową, realizowane w punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie, ale są trzy wykluczenia. Na zwrot nie ma co liczyć w przypadku poniższych transakcji:
"a) płatności w punktach prowadzących działalność sklasyfikowaną jako zakłady bukmacherskie, kasyna (transakcje quasi Cash), 
b) płatności w punktach posiadających następujące kody kategorii akceptanta: 4829, 6012, 6051, 6211, oraz 8999 o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna) [mowa tu o kodach MCC, wskazujących na dominujący charakter działalności sprzedawcy bądź usługodawcy, u którego zainstalowany jest terminal płatniczy; choć regulamin promocji Santander Banku dokładniej nie objaśnia, to w praktyce chodzi o następujące kody: 4829 - określający internetowe przekazy pieniężne, 6012 - określający instytucje finansowe, 6051 - określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych, 6211 - określający brokerów ubezpieczeniowych, 8999 - określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna - przyp. Mr. Złotówa], 
c) płatności u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie np.: Revolut, DiPocket."

Wypłata zwrotu ma następować do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu wykonania płatności kartą.

Bonus 100 zł za kartę dodatkową do karty Visa


Umowę o kartę dodatkową zawrzeć należy najpóźniej do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o główną kartę kredytową Visa Silver Akcja Pajacyk albo Visa Platinum. By to zrobić, z osobą dla której ma być wydana dodatkowa karta, trzeba się wybrać do placówki Santander Banku.

Wypłata bonusu ma nastąpić do końca listopada 2021 r. (warunkiem jest nierozwiązywanie umowy o kartę co najmniej do 30.09.2021 r. - taki zapis można znaleźć w regulaminie, ale ja kartę trzymałbym do końca listopada, bo to właśnie na rachunek karty zostanie wypłacony bonus).

W promocji zdobyć można tylko jeden taki bonus (bez względu na liczbę wydanych kart dodatkowych).

Bonus 100 zł za skorzystanie z usługi Fast Cash


Jak już wspomniałem, z tej usługi skorzystać można wyłącznie przy składaniu wniosku o główną kartę kredytową Visa (Akcja Pajacyk lub Platinum). Minimalna kwota przelewu jaki należy zlecić na potrzeby uzyskania tego bonusu to 1 000 zł.

To także nagroda jednorazowa, którą bank wypłaci do końca listopada 2021 r. (by uzyskać bonus, do 30.09.2021 r. nie wypowiadaj umowy o kartę kredytową w Santander Banku).

Ile kosztuje karta kredytowa Visa Silver w Santander Banku?


Regulamin promocji zawiera bardzo korzystny zapis dla uczestników:
"W ramach niniejszej promocji uczestnik jest zwolniony bezwarunkowo z opłat miesięcznych za kartę w pierwszym roku"

Zatem w tym okresie posiadacz karty kredytowej nie musi się niczym martwić. Standardowo za kartę kredytową Visa Silver Akcja Pajacyk Santander Bank nalicza opłatę miesięczną w wysokości 7,50 zł, z której zwalnia wykonanie min. 10 płatności kartą na dowolne kwoty w miesięcznym okresie rozliczeniowym karty. Dzięki promocji tych kosztów w pierwszym roku nie będzie. 

Identyczne zasady (dot. zwolnienia z opłat przez pierwszy rok oraz tego jak unikać opłat w późniejszym okresie) obowiązują w przypadku karty kredytowej Visa Platinum, acz różnica jest w wysokości potencjalnej opłaty miesięcznej - to 42 zł.

Karty dodatkowe do karty kredytowej Visa Akcja Pajacyk, jak i Visa Platinum wydawane są za 0 zł i bank nie pobiera opłat miesięcznych (bez warunków).

Regulamin promocji nie wskazuje konkretnego sposobu składania wniosków o kartę kredytową w promocji, więc można to zrobić np. przez bankowość internetową (jeśli ktoś już posiada dostęp do takowej) albo w placówkach Santander Banku.

Czy to się opłaca? Alternatywne promocje karty kredytowej


Bonusy po 100 zł (za dodatkową kartę) i 100 zł (za skorzystanie z usługi FastCash) to łatwizna. Można je zdobyć bez dużego zaangażowania i w praktyce bez wykonywania płatności kartą. Ale schody robią się przy zwrotach za płatności, bo moneyback wynosi 1%. Tym samym by zgarnąć całą pulę, to miesięcznie wydawać trzeba by 5 000 zł, a przez cały okres promocji wymagałoby to wykonania transakcji na sumę aż 60 000 zł. Owszem można wydać mniej, ale wtedy i zwrot będzie niższy. 

Żeby jednak zgarnąć np. 300 zł, to oprócz bonusów po 100 zł (za kartę dodatkową i za skorzystanie z usługi Fast Cash), trzeba by jeszcze wykonać płatności na sumę 10 000 zł, bo właśnie od takiej kwoty wpadłyby zwroty o łącznej wartości 100 zł. To dużo. A dlaczego wspomniałem o 300 zł? Bo właśnie nagrodę 300 zł w postaci bonu do Biedronki można zdobyć za kartę kredytową Citi Simplicity (a żeby uzyskać bon, wystarczy wykonać płatności kartą na sumę min. 300 zł). 

Efektywniej wypada też promocja karty kredytowej dla osób otwierających konto osobiste w Banku Pekao, bo z nią choć można zgarnąć "jedynie" 200 zł, to otrzymasz je dzięki wysokiemu, bo aż 10-procentowemu zwrotowi za płatności, więc do zgarnięcia pełnej puli wystarczy wykonać płatności na sumę 2 000 zł. Sprawdź prześwietlenie promocji w Banku Pekao >>

No a skoro o 200 zł za skorzystanie z karty kredytowej mowa, to właśnie bony do Carrefoura o takiej wartości można zgarnąć w promocji karty kredytowej BNP Paribas. W tym przypadku w celu spełnienia warunków promocji, wykonać należy płatności kartą na łączną kwotę min. 2 000 zł. Sprawdź prześwietlenie promocji w BNP Paribas >>


Bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami bankowymi. Zapisz się na bezpłatny newsletter dla Czytelników bloga. To zero spamu, a jedynie powiadomienia o nowych wpisach, które wysyłam do dwóch razy w tygodniu. Zapis na newsletter zajmuje chwilę, podobnie jak rezygnacja (jeśli kiedyś z jakieś przyczyny tak postanowisz):

Przydatne dokumenty:

34 komentarze:

 1. Opłaty za rachunki (np. Moje Usługi) przejdą?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamiast bawić się w płacenie kartą za rachunki to przelewaj z Konta Jakie Chcę. Też dostaniesz 1%. A w Moje Usługi jeszcze trzeba by uwzględnić prowizję.

   Usuń
  2. Czasami się płaci kredytówką, która ma zwrot (np. 1%) i wówczas prowizja już jest pokrywana. Z innej strony - nie angażujesz własnych $$$ np. za rozliczenie roczne ze spółdzielnią i konieczność dopłaty (bywa to kilkaset złotych), co może robić pewien (niekoniecznie pozytywny klimat) w finansach. Dobrym jest to, że są możliwości, z których każdy może skorzystać w wygodny dla siebie sposób. ;)

   Usuń
  3. Z konta jakie chcę można tylko swoje rachunki z moje usługi inne też i to jest plus

   Usuń
  4. Najpierw płatność przez MU a potem maksymalna nadpłata przez KJC. Po kilku dniach wniosek o zwrot nadpłaty. Trzeba trochę pieniążków zamroznić ale lepsze to niż lokata ;) Patent sprawdzony od kilku miesięcy. Mam nadzieję, że ludki z S nie zablokują :P

   Usuń
  5. Scorp, mógłbyś dokładniej wyjaśnić o co chodzi z tym zwrotem nadpłaty i zamrożeniem kasy? Gdzie tu zysk? Ja od dłuższego czasu płacę przez moje usługi używając karty bnp paribas i tam zbieram te śmieszne punkty. Ale jakby się dało wyciągnąć dodatkową kasę to bym wolał tak niż punkty.

   Usuń
 2. Czy wykluczenie obejmuje osoby posiadające dodatkową kartę do karty Visa Pajacyk?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "dot. klientów, którzy nie posiadali ani karty kredytowej Visa Silver „Akcja Pajacyk“, ani karty kredytowej Visa Platinum na dzień 31.01.2021r.)". Nie napisali że głównej, więc raczej dodatkową też wykluczają.

   Usuń
  2. Osoba z dodatkową kartą nie jest jej posiadaczem lecz użytkownikiem.Wykluczenie dotyczy tylko posiadaczy.

   Usuń
 3. Ten 1000 zł co przeleją jako Fast cash to można od razu zwrócić na kartę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin promocji tego nie precyzuje, więc można te środki oddać kiedy się chce (ale oczywiście przed upływem okresu bezodsetkowego).

   Usuń
 4. Najpierw założyć konto, a później kartę kredytową? Czy kolejność bez znaczenia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bez znaczenia. Ale wygodniej zacząć od konta.

   Usuń
 5. Czy mogę skorzystać z promocji KK nie posiadając konta w banku ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, można mieć samą kartę kredytową w Santander Banku (uzyskując do niej również dostęp do bankowości internetowej; konta osobistego zakładać nie trzeba).

   Usuń
 6. Redakcjo - przelew z rachunku karty kredytowej w Santander Bank Polska nie jest zaliczany do transakcji bezgotówkoych, z wyjątkiem przelewu Fast Cash. Więc na Fast Cashu jak najbardziej można spłacić w terminie do 54 dni bezodsetkowo, ale inne przelewy z rachunku karty kredytowej są traktowane jako transakcje gotówkowe i nie obowiązuje okres bezodestkowy.

  OdpowiedzUsuń
 7. A czy 100zł do Twisto nadal jest dostępne w promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, promocja jest nadal dostępna. O tym, czy wniosek łapie się na bonus (tzn. czy promocja jest nadal dostępna) świadczy komunikat na wstępnym etapie jego składania - zaraz po podaniu maila i ustaleniu własnego hasła. Tam jest informacja o bonusie (tak, jak na zrzucie ekranu, który dodałem we wpisie prześwietlającym promocję tutaj).

   Usuń
 8. Karta przyznana. Orientujecie się po jakim czasie powinna przyjść?

  OdpowiedzUsuń
 9. Czy wszystko załatwia się na infolinii czy trzeba iść do oddziału podpisać umowę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W bankowości jak jest przygotowana oferta to można zawrzeć umowę hasłem SMS. Jak nie ma to, to podpisanie umowy tylko w placówce. Tak samo z umową o kartę dodatkową.

   Usuń
 10. Mam już konto osobiste i kredytowe, z kartą MasterCard. Czy mogę złożyć nowy wniosek o konto kredytowe z kartą Visa?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wykluczyć może wyłącznie posiadanie karty kredytowej Visa Akcja Pajacyk lub Visa Platinum. Posiadanie innej karty kredytowej nie blokuje dostępu do tej promocji.

   Usuń
 11. Karta wyklikana w bankowości tydzień temu. Dziś przyszła.

  OdpowiedzUsuń
 12. Ktoś już był w oddziale banku podpisać umowę o kartę dodatkową? To trzeba iść z tą drugą osobą razem? I czy są potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musisz iść razem z osobą dla której ma być karta dodatkowa. Dowody osobiste wystarczą.

   Usuń
 13. Do wszystkich skuszonych promocją 800 zł... Ogarniecie, że trzeba wydać 60 tysięcy z tej karty w 12 miesięcy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale 200 zł masz praktycznie za nic. A reszta to już tylko dodatek.

   Usuń
 14. Sprawa tych 800 zł jest akurat dla mnie jakby drugorzędna bo zobacz co Visa Platinum ma dodatkowo: ubezpieczenie assistance, podróżne i przede wszystkim Priority Pass a to wszystko za darmo.

  OdpowiedzUsuń
 15. Czy kartę dodatkową można założyć dla dziecka? w jakim wieku być musi?

  OdpowiedzUsuń
 16. może być dziecko, ale raczej pełnoletnie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. widziałem np w ING że KK dod od 13 rż

   Usuń
  2. W Regulaminie kart kredytowych dla klientów indywidualnych Santander Banku można znaleźć następującą definicję karty dodatkowej: "Karta wydana Użytkownikowi, tj. pełnomocnikowi Posiadacza, upoważnionemu do używania Karty dodatkowej i zlecania operacji w ciężar udzielonego Posiadaczowi limitu kredytowego.".

   Z kolei Użytkownik, w myśl tegoż regulaminu, to: "osoba fizyczna (konsument), która ukończyła 13 lat i której dane identyfikacyjne są umieszczone na Karcie, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz operacji przy użyciu Karty dodatkowej.", więc wszystko wskazuje na to, że kartę dodatkową może mieć też osoba niepełnoletnia.

   Usuń

Aktualnie najpopularniejsza promocja:

Zyskaj min. 300 zł premii za konto osobiste w Santander Banku i do 800 zł w dodatkowych promocjach!

W nowej edycji, tak jak i w poprzedniej, do wzięcia czeka wysoka premia pieniężna na start - to aż 300 zł. Warunki promocji pozostają niezmi...