Bankobranie: najlepsze promocje bankowe: Zyskaj nawet 1000 zł za Firmowe Konto Godne Polecenia w Santander Banku

01.10.2020

Zyskaj nawet 1000 zł za Firmowe Konto Godne Polecenia w Santander Banku

Santander Bank wznowił swą promocję konta dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Promocja dla przedsiębiorców III w Santander Banku
I tym razem do wzięcia jest nieco więcej. Bo oprócz dotąd dostępnych bonusów pieniężnych do 900 zł, pojawiła się też premia 100 zł za terminal płatniczy. A osoba zakładająca konto w tej promocji dodatkowo uzyskuje gwarancję darmowego konta na okres dwóch lat!

Premia do 900 zł za konto firmowe w promocji Santander Bank


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która od 31.03.2019 r. nie posiadała jakiegokolwiek bieżącego rachunku firmowego w Santander Bank Polska.

Posiadanie konta osobistego czy innych produktów Santander Banku dla klientów indywidualnych nie wyklucza z udziału w niniejszej promocji konta firmowego.

Zasady promocji. By wziąć udział w akcji:
  • najpóźniej do 31.03.2021 r. złóż wniosek o Firmowe Konto Godne Polecenia wraz z wydawaną do niego kartą płatniczą (Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit; w promocji udziału nie bierze karta Visa Business) oraz z usługami bankowości elektronicznej MiniFirma;
  • wyraź zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych oraz nie wyrażaj sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w banku;
  • do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu naliczenia premii wykonaj co najmniej jeden przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego w wysokości co najmniej 200 zł (spójrz tabela niżej).

Dalej pozostanie wykonywanie płatności kartą wydaną do konta, gdyż wysokość premii zależeć będzie właśnie od sumy tych transakcji. Bank naliczy 3% zwrotu od dowolnych płatności (kartą można płacić zarówno w punktach handlowo-usługowych, jak i w Internecie; wykluczone są jedynie: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory).

Okres naliczania zwrotów za płatności kartą obowiązuje przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych i liczony jest od dnia otwarcia konta. Maksymalnie można w ten sposób zyskać do 150 zł zwrotu za dany miesiąc, więc łącznie konto firmowe przynieść może nawet 900 zł (w ciągu 6 miesięcy).

Przebieg promocji dla przedsiębiorców obrazuje poniższa tabela (z regulaminu promocji):
Przebieg promocji dla przedsiębiorców w Santander Banku

Zwrot będzie wypłacany na konto uczestnika promocji do końca miesiąca następującego po miesiącu spełnienia warunków.


Premia 100 zł za terminal płatniczy


W najnowszej edycji promocji Santander Bank przygotował dodatkową premię 100 zł dla tych, którzy zdecydują się na terminal płatniczy za pośrednictwem banku. To oczywiście opcja wyłącznie dla zainteresowanych, bo nie każdy przedsiębiorcza potrzebuje przyjmować płatności kartą.

By zgarnąć premię 100 zł:
  • najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia przystąpienia do promocji zawrzyj pierwszą (co oznacza, że takiej umowy z Elavon obecnie nie posiadasz) umowę o akceptacje kart z Elavon Financial Services Designated Activity Company za pośrednictwem Santander Bank Polska oraz aktywuj terminal (poprzez pierwszą transakcję).

Premię 100 zł otrzymasz do końca miesiąca następującego po miesiącu zawarcia ww. umowy z Elavon.

💡 Na koniec przypomnę, że w przypadku promocji dla przedsiębiorców pamiętać należy, że kwestia opodatkowania zdobytych bonusów wygląda inaczej, niż w przypadku promocji dla klientów indywidualnych. Premie czy zwroty otrzymane w ramach promocji są przychodem firmy, więc niezbędne jest ich rozliczenie i odprowadzenie podatku - obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy.

Firmowe Konto Godne Polecenia - prześwietlenie oferty


W tym miejscu standardowo przedstawiam stawki wynikające z taryfy opłat i prowizji, ale tym razem muszę zacytować zapisy z regulaminu promocji, bo to on bierze górę i jest wiążący dla uczestników promocji oraz dla Santander Banku. A wygląda to bardzo korzystnie, bo bank daje:
"Zwolnieniu z opłat naliczanych przez Bank przez 24 miesiące z tytułu: 
a. prowadzenia Konta Firmowego Godnego Polecenia, 
b. przelewów realizowanych w systemie Elixir w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
c. przelewów w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska - polecenie przelewu SEPA w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma 
d. 10 pierwszych przelewów w systemie BlueCash wykonywanych w miesiącu rozliczeniowym w usługach bankowości elektronicznej Santander Mini Firma, 
e. realizacji zleceń stałych na konta w innych bankach w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma, 
f. realizacji poleceń zapłaty w usługach bankowości elektronicznej Mini Firma z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony w innym banku, 
g. wysłania smsKodów autoryzacyjnych, 
h. użytkowania pierwszej karty debetowej (w PLN) do Konta Firmowego Godnego Polecenia (do wyboru: Visa Business Electron lub MasterCard Business Debit), 
i. wypłaty gotówki kartą: 
   i. w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., 
   ii. w terminalach innych instytucji w kraju, 
   iii. bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą."

W praktyce więc wszystko co najistotniejsze w przypadku konta na okres nawet 2 lat można sobie zapewnić bez opłat (i to przez ten okres warunki z regulaminu biorą górę nad standardową ofertą wynikającą z taryfy opłat i prowizji). Warunkiem utrzymania tych preferencyjnych warunków jest utrzymywanie zgód marketingowych, o których mowa powyżej, oraz brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Z promocyjnych warunków bank może Cię jednak wykluczyć, jeśli posiadasz inne firmowe konto w Santander Bank Polska, wypowiesz umowę o usługi bankowości elektronicznej "Mini Firma", wycofasz zgody marketingowe lub gdy Twe roczne przychody przekroczą 10 milionów zł.Przydatne dokumenty:

1 komentarz:

  1. zgodnie z regulaminem zasilanie revoluta tą kartą jest ok? nie jest to "quasicash"

    OdpowiedzUsuń