Bankobranie: najlepsze promocje bankowe, konta, karty i lokaty w bankach: Zyskaj nawet 350 zł za konto w Credit Agricole - promocja "Jesienne korzyści z Kontem dla Ciebie 2019" (+3% dla oszczędzających)
Bądź na bieżąco. Korzystaj z bezpłatnego newslettera

02.09.2019

Zyskaj nawet 350 zł za konto w Credit Agricole - promocja "Jesienne korzyści z Kontem dla Ciebie 2019" (+3% dla oszczędzających)

Wystartowała nowa promocja konta osobistego w Credit Agricole.

Jesienne korzyści do 350 zł za konto w Credit Agricole
Do zgarnięcia czekają premie na sumę aż 300 zł (czyli jest to powrót do warunków przedostatniej akcji z większą pulą gratyfikacji). Oprócz tego do wzięcia jest też bonus 50 zł za podanie kodu polecenia. Łącznie robi się więc aż 350 zł, które można zdobyć w bardzo prosty sposób!

W praktyce mamy tutaj do czynienia z dwoma promocjami, które się ze sobą łączą. Dla łatwiejszego oglądu prześwietlam je odrębnie. A są to akcje:
 • "Jesienne korzyści z Kontem dla Ciebie 2019" (z premią do 300 zł) oraz
 • "Program Poleceń III - edycja 1" (z bonusem 50 zł za otwarcie konta i z bonusami za polecenia, z którymi zdobyć można jeszcze dodatkowo do 500 zł!).

Zachętą do założenia konta w Credit Agricole jest też propozycja tego banku dla oszczędzających - uzyskać można 3% do 30 000 zł gwarantowane na 4 miesiące.

Na początek przyglądam się najnowszej propozycji.

Jesienne korzyści z Kontem dla Ciebie 2019


Dla kogo promocja? Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która:
 • dotąd nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub 
 • od 1.04.2018 r. nie była posiadaczem konta w Credit Agricole.

Nagroda. W tej promocji zgarnąć można nawet 300 zł. Premie otrzymasz na konto, więc środki te będzie można przeznaczyć na dowolny cel (wydać, przelać lub wypłacić).

Zasady promocji. By wziąć udział w promocji "Jesienne korzyści z Kontem dla Ciebie 2019" i zyskać do 300 zł za konto w Credit Agricole:
 • złóż wniosek o konto w Credit Agricole, wybierając jedną z premii (może to być "Premia za przeniesienia konta", "Zwrot za rachunki" lub "CAsaver z bonusem 50%" - więcej na ten temat piszę niżej); 
 • najpóźniej do 30.11.2019 r. zawrzyj umowę o konto w promocji.

W zależności od tego jaką premię dla siebie wybierzesz (wybrać można jedną opcję), do spełnienia będą inne warunki. Właśnie o nich piszę poniżej.

(Premia I) Premia za przeniesienie konta


W przypadku wyboru tej premii: 
 • upoważnij Credit Agricole do przeniesienia swego konta z innego banku (już we wniosku o konto wskazać można numer rachunku do przeniesienia konta; a takie przeniesienie konta z innego banku w praktyce sprowadza się do jego zamknięcia, przy czym formalności załatwi za Ciebie Credit Agricole) - upoważnienie można złożyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy, ale w praktyce najprościej będzie właśnie podczas zawierania umowy; ponadto wskazać też należy nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, którą Credit Agricole ma powiadomić o zmianie rachunku (ale tu ważna uwaga: wpływy na konto na potrzeby niniejszej promocji już wcale nie muszą być wpływami wynagrodzenia - o tym za chwilę); 
 • zapewnij wpływ na konto przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe (począwszy najpóźniej od miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otwarcia konta): 
  • w wysokości min. 1 000 zł miesięcznie, jeśli chcesz zdobyć premię 100 zł lub 
  • w wysokości 3 000 zł, jeśli chcesz zdobyć premię 300 zł. 

Wynagrodzeniem dla banku są "środki pieniężne z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów" (co wskazuje, że w dyspozycji przy przenoszeniu konta dla Credit Agricole podać należy dane np. pracodawcy, ZUS/KRUS czy uczelni). Zauważyć jednak należy, że w praktyce to formalność, bo przy zdefiniowaniu wpływów, które mają pojawiać się na koncie, by zyskać premię od banku, warunki są już o wiele bardziej liberalne (nie muszą być to wpływy z konta pracodawcy czy innego świadczeniodawcy).

Czym dla banku jest więc wpływ na konto? W regulaminie znaleźć możemy następującą definicję: 
"suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca kalendarzowego. Bank [Credit Agricole - przy. Mr. Złotówa] nie bierze pod uwagę przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta, a także przelewów z innych kont prowadzonych przez Bank lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli Klient jest ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika." 

Zatem... możesz sobie samodzielnie wpłacać gotówkę albo przelew na Twe konto zrobi Ci współmałżonek i warunek zostanie spełniony ("papier" z danymi pracodawcy trzeba uprzednio dla banku wypełnić, ale jego realizacja nie jest już konieczna).

Wypłata premii za przeniesienie konta (100 lub 300 zł w zależności od wysokości wpływów na Twe konto) ma nastąpić do końca miesiąca następującego po miesiącu zapewnienia ostatniego z wymaganych wpływów. 

Kwestia przeniesienia rachunku i podawania danych do pracodawcy wymagana jest wyłącznie przy tej premii. Jeśli zdecydujesz się na którąś z premii niżej opisanych, to takiego wymogu już nie będzie.

(Premia II) Zwrot za rachunki


Dzięki wyborowi tej premii uzyskiwać możesz zwrot 5% wartości przelewów (z konta w Credit Agricole) należności za takie media, jak: 
"a. gaz, 
b. energia elektryczna, 
c. woda bieżąca (w tym podgrzanie wody i odprowadzanie ścieków), 
d. telewizja kablowa lub satelitarna, 
e. dostęp do Internetu, 
f. telefon komórkowy, 
g. telefon stacjonarny"

Zwrot przysługuje przez 12 miesięcy (od momentu przystąpienia do promocji), a łącznie można dzięki niemu uzyskać do 300 zł (nie ma limitu miesięcznego).

Przed realizacją pierwszej płatności bankowi przedstawić należy dokument (może być to np. faktura za media), potwierdzający, że nabywcą usługi jest właściciel konta lub jego współmałżonek - na tym dokumencie musi widnieć po prostu nazwisko i numer rachunku bankowego do płatności zgodny z tym, na który będzie potem realizowany przelew. Ponadto dokument musi dotyczyć nieruchomości, której adres wskażesz w Credit Agricole, jako swój adres zamieszkania lub adres korespondencyjny klienta. 

Dokument przedłożyć można w placówce lub przesłać elektronicznie za pomocą formularza dostępnego tutaj (w formacie JPG, PNG lub PDF o max. rozmiarze 500 kB). 

Przed przesłaniem tego dokumentu, w bankowości internetowej CA24 musisz też już zdefiniować odbiorcę (zgodnie z danymi, które są na dokumencie). Płatności można wykonywać za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty. 

Dodatkowym warunkiem uzyskania zwrotu jest to, by w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym płatność za media zapewnić wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł (spełniający dokładnie te same wytyczne, które opisywałem wyżej, przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta). Premia wypłacana ma być zaraz po realizacji płatności za media.

(Premia III) CAsaver z bonusem 50%


W przypadku tej premii nie trzeba przenosić konta, ani opłacać rachunków (dość wysokich, by zgarnąć jak największy zwrot). Wymagana jest za to aktywność w płaceniu kartą wydaną do konta (na szczęście regulamin promocji nie zawiera wykluczeń, więc w praktyce wychodzi na to, że można płacić za wszystko i wszędzie, wyrabiając tym samym warunki promocji).
💡 Na początek jednak krótkie wyjaśnienie czym jest CAsaver? 
To opcja automatycznego oszczędzania, która daje możliwość wybrania jednego z trzech wariantów zaokrągleń kwot, które wydajesz płacąc kartą - do pełnych: 0,50 zł, 1 zł, 5 zł lub 10 zł. Różnicę pomiędzy zaokrągloną kwotą, a tą faktycznie wydaną, bank pobiera z konta osobistego i przelewa na konto oszczędnościowe (Rachunek Oszczędzam)"

Włączając usługę CAsaver najkorzystniejszym rozwiązaniem na potrzeby promocji wydaje się włączenie zaokrągleń do największej kwoty, czyli do pełnych 10 zł. Dzięki temu, gdy Twa płatność kartą wyniesie np. 1,19 zł, to bank pobierze z Twego konta 8,81 zł by przerzucić te środki na Rachunek Oszczędzam. A gdy Twa transakcja wyniesie 5,90 zł, to zaokrąglenie do 10 zł da kwotę 4,10 zł przelaną przez bank z Twego konta osobistego na oszczędnościowe. Od sumy środków w taki sposób wpłaconych na Rachunku Oszczędzam bank będzie Ci naliczał premię, która wyniesie 50% od tej kwoty. Miesięcznie można w ten sposób uzyskać do 25 zł, co w rok da nawet 300 zł (bo właśnie przez 12 miesięcy - od przystąpienia do promocji - ma być naliczana ta premia).

By uzyskać tę premię, w poprzednim miesiącu kalendarzowym zapewnić należy wpływ na konto w kwocie min. 1 000 zł (spełniający dokładnie te same wytyczne, które opisywałem wyżej, przy okazji omawiania premii za przeniesienie konta) oraz wykonać płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł.

Wypłata premii ma być realizowana na koniec każdego miesiąca. Pamiętaj też, że Credit Agricole przestanie wypłacać tę premię, jeśli w czasie promocji wyłączysz i ponownie włączysz usługę CAsaver lub zmienisz Rachunek Oszczędzam powiązany z CAsaver.


Bonus 50 zł za otwarcie konta z polecenia 


Bonus 50 zł za otwarcie konta z polecenia
Podczas składania wniosku o konto w Credit Agricole, możesz podać kod polecenia od osoby posiadającej już konto w tym banku, dzięki czemu w prosty sposób uzyskasz dodatkowy bonus 50 zł. By załapać się na tę promocję, konta w Credit Agricole wystarczy nie posiadać od 265 dni przed zawarciem umowy.

Jak uzyskać i gdzie podać kod polecenia w Credit Agricole?


Jeśli nie znasz żadnego klienta Credit Agricole, to wiarygodny kod polecenia możesz uzyskać ode mnie - wyślij zgłoszenie za pomocą formularza dostępnego tutaj. Kod ten wpisz we wniosku o konto - zgodnie z poniższym zrzutem - w części wniosku zatytułowanej "POZOSTAŁE OPCJE" zaznacz "Otwieram konto z polecenia" i wpisz kod:
Gdzie podać kod polecenia we wniosku o konto w Credit Agricole

Po podaniu kodu we wniosku o konto, umowę o konto zawrzeć należy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Ponadto wyrazić trzeba zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (zgód tych nie należy wycofywać w czasie trwania programu poleceń, ani nie wyrażać sprzeciwu), a także zawrzeć umowę o bankowość internetową.

Zasady uzyskania bonusu 50 zł za otwarcie konta z polecenia


Do otrzymania bonusu 50 zł niezbędnym jest też spełnienie w każdym z trzech następujących po sobie miesięcy kalendarzowych od zawarcia umowy jednego z poniższych warunków:
 • zaksięgowania płatności kartą wydaną do konta na sumę min. 300 zł lub 
 • zapewnienia wpływów na konto na kwotę min. 1000 zł (i ta druga opcja jest o wiele prostsza, bo idealnie może się pokrywać z warunkami w promocji z premią do 300 zł). 

Bonus za otwarcie konta z polecenia otrzymasz do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków (do tej chwili nie zamykaj konta, ani wypowiadaj umowy o konto).

Jeśli już posiadasz lub założysz konto w Credit Agricole, to również możesz je polecać. Do programu poleceń możesz przystąpić za pomocą aplikacji mobilnej lub w placówkach banku. Pamiętaj przy tym, że:
"Jeżeli Polecający zawarł umowę Konta tego samego dnia, w którym przystąpił do Programu, to może dokonać Polecenia najwcześniej kolejnego dnia"

Za skuteczne polecenie bank płaci 50 zł (a maksymalnie można zarobić do 500 zł, bo premie przysługują wyłącznie za 10 skutecznych poleceń). I ten limit liczony jest łącznie w ramach edycji Programu Poleceń II – edycja 2 (zakończonej 31.05.2019 r.) i Programu Poleceń III (obecnie dostępnego). Zgłoszenia do Programu Poleceń - edycja 2 pozostają aktualne.

3% na Rachunku Oszczędzam


Także oszczędzający mogą znaleźć dodatkowy argument do skorzystania z powyższych promocji Credit Agricole. Do odwołania bank oferuje możliwość skorzystania z promocji 3% na Rachunku Oszczędzam (to nazwa konta oszczędnościowego w Credit Agricole). Promocyjna stawka jest gwarantowana na 4 miesiące dla kwoty do 30 000 zł. Więcej na temat tej promocji piszę tutaj.

Ile kosztuje konto osobiste w Credit Agricole?


W promocji założyć można Konto dla Ciebie lub Konto VIP. Ułatwieniem w porównaniu tych dwóch kont będzie poniższa tabela:

Konto dla Ciebie
Konto VIP
Opłata za prowadzenie konta
0/7 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0/30 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 10 000 zł lub średnie miesięczne saldo łącznie na rachunkach prowadzonych w ramach konta wynosi 200 000 zł
Opłata za krajowe przelewy Elixir PLN zlecane w bankowości internetowej lub mobilnej
0 zł
0 zł
Opłata miesięczna za kartę ze standardowym wizerunkiem
0/9 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
0 zł
bez warunków
Opłata za wznowienie karty (po upływie jej ważności)
10 zł
0 zł
Opłata za wypłaty z bankomatów
0/5 zł
opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu na Twe konto zapewniłeś wpływ w wysokości 1 000 zł i wykonałeś co najmniej 1 płatność kartą wydaną do konta lub BLIKiem.
Ze wszystkich bankomatów w Polsce bez warunków

W ofercie banku znaleźć można jeszcze Konto dla Ciebie MOVE! (dla osób w wieku 18-27 lat), ale ono nie kwalifikuje do promocji "Jesienne korzyści z Kontem dla Ciebie 2019". Po złożeniu wniosku o konto, gdy skontaktuje się z Tobą konsultant banku, wybrać możesz sposób podpisania umowy. Może to być kurier lub placówka banku. W pierwszym, prostszym przypadku wszystkie formalności będzie można załatwić w rozmowie z konsultantem banku (w dokumentach do podpisania kurier przywiezie też wszystkie dyspozycje i zlecenia - w tym upoważnienie do przeniesienia konta). Jeśli zdecydujesz się na podpisanie umowy w placówce, pracownikowi tejże placówki pamiętaj zasygnalizować, że wniosek o konto już złożyłeś przez internet, natomiast w oddziale pojawiasz się tylko w celu sfinalizowania tego wniosku (podpisu pod umową).Przydatne linki:
Przydatne dokumenty:

141 komentarzy:

 1. Czy musi to być adres realnego pracodawcy, co jeśli jest się osobą bezrobotną a partner (w moim przypadku) nie chciałby przenosić konta z innego banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1) Adres może być dowolny.
   2) Konto przenieść trzeba przy p-wszej premii. Nie trzeba przy zwrotach za rachunki albo przy CA Saver.

   Usuń
  2. A co jeśli to adres jakiejś osoby u której nigdy nie pracowałam i nie będę pracować? Czy bank o tym się dowie i cofnie mi premię albo coś mi za to grozi?

   Usuń
  3. Podajesz dane np. znajomego co ma dzał. gosp.

   Usuń
  4. Podajesz obojętnie jaką firmę może to być jakiś wielki koncern IT typu Play Orange albo fabryki Gillette Bosch nie ma znaczenia przechodzi bez problemu wiem z doświadczenia stosowałem w wielu wnioskach ;)

   Usuń
 2. 1) Czy przenosić trzeba konto na które wpływa wynagrodzenie? Czy może być dowolne inne?
  2) Czy przenoszone konto musi być już otwarte od jakiegoś czasu? Czy mogę teraz założyć jakieś by je od razu przenieść?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1) Nie. Dowolne
   2) Możesz otworzyć nawet teraz.

   Usuń
  2. Ja założyłem drugie konto w Santanderze i wskazałem je do przeniesienia.

   Usuń
 3. Jak wskażę konto do zamknięcia w Aliorze to zamknie mi się tylko to wskazane konto czy też inne produkty? Mam kartę kredytową i Konto Mocno Oszczędnościowe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zamkną ci tylko konto którego numer wskażesz do przeniesienia. Reszta zostanie.

   Usuń
  2. W Pekao kazali zamknąć mi KO.

   Usuń
  3. Ponieważ KO jest powiązane z kontem podstawowym, bez niego nie może być KO.

   Usuń
 4. Założyłem konto w zeszłym miesiącu i się zastanawiałem czy nie lepiej poczekać na promocję 300zl zamiast 200... No cóż :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Co w przypadku zdecydowania się na przeniesienie konta, na którym nie jest przelewane wynagrodzenie? Czy wtedy nie można wziąć udziału w (Premia I) Premia za przeniesienie konta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. Do zamknięcia może iść dowolne konto. Wcale nie musi to być konto na które wpływa wynagrodzenie.

   Usuń
  2. Można. Konto które podasz do zamknięcia nie musi być kontem na które dostajesz wynagrodzenie.

   Usuń
  3. Można przenieść konto na które nie jest przelewane wynagrodzenie, to są 2 osobne sprawy. We wniosku podajesz konto które ma być przeniesione (zamknięte) a podczas rozmowy podajesz dane pracodawcy po to by wysłali do niego twój nowy nr konta na który ma być przelewane wynagrodzenie.

   Usuń
  4. To po co ta cała maskarada z deklaracjami, danymi pracodawcy, etc.?

   Usuń
 6. A czy trzeba przenosić wynagrodzenia czy wystraczy samemu przelac te 3tys zeby dostac 300zl?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale o tym jest kawał artykułu Złotówy. Przecież jest napisane, że dane pracodawcy bankowi trzeba podać, ale nie trzeba wpływów od pracodawcy. I jest też, że własne przelewy nie przejdą bo muszą od kogoś. Albo ewentualnie własne ale wpłaty gotówkowe.

   Usuń
  2. Instrukcja w skrócie dla osób które chcą zdobyć I premię (za przeniesienie konta):
   1) Złożyć wniosek, wypełnić upoważnienie do przeniesienia konta, podać dane pracodawcy.
   2) Do przeniesienia nie trzeba podawać numeru konta na które wpływa wynagrodzenie.
   3) Pracodawca nie musi przelewać wynagrodzenia. Można mu powiedzieć by to zignorować jeśli bank coś prześle.
   4) Przelew 1000 lub 3000 zł można zapewnić samemu (ale wtedy może być to tylko wpłata gotówki; przelew ze swojego konta z innego banku nie przejdzie).
   5) Przelew może zrobić ktoś z rodziny/znajomy. I to załatwi sprawę.

   Usuń
  3. Można jeszcze wpłacić forsę do wpłatomatu w Oddziale.

   Usuń
 7. Czy jest możliwość że bank w którym chce zamknąć konto nie zrobi tego ze względu na to że umowa musi być rozwiązana osobiscie w banku? dotyczy to podpisania umowy przy kurierze

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak bank bierze udział w przenoszeniu kont to musi takie przeniesienie przyjąć. Wyjątki: niezgodność danych albo podpis niezgodny ze wzorem podpisu.

   Usuń
 8. A czy pracodawca musi przelac te 3 tys czy sami możemy ? Bo nic z tego nie wiadomo pierwsze piszesz ze musi byc pracodawca a nizej ze nie .... chodzi mi o to przeniesienie konta i odebranie tych 300zl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale gdzie jest o tym, że pracodawca musi przelać wynagrodzenia? Jest wyraźnie mowa, że właśnie nie. Trzeba tylko dane pracodawcy podać.

   Usuń
  2. Czy musi to być jakaś rzeczywiście istniejąca firma, bo słyszałem, że nawet nie :)

   Usuń
  3. Jakakolwiek, nawet nieistniejąca - sprawdzone w praktyce aż 3-krotnie!

   Usuń
  4. Ale zapewne wtedy list wróci do banku z adnotacją: "adresat nie istnieje".

   Usuń
 9. To po co mam podawać dane pracodawcy i przenosic wynagrodzenie na inny rachunek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Żeby przytulić premię - dość prosty koncept, nieprawdaż?

   Usuń
  2. Ale nikt nie każe przenosić wynagrodzenia. Przenieść należy konto.

   Usuń
  3. To już jest pytanie do Banku :)

   Usuń
  4. Kolejna edycja i apiat to samo czyli więcej pytań niż odpowiedzi :)

   Usuń
  5. To chyba dlatego, że regulamin oraz wyjaśnienia od ponad 2 lat są niezmiennie tak mizerne :)

   Usuń
 10. Czy za ojca można rachunki opłacić, jeśli będzie takie samo nazwisko i adres? Będzie zwrot wtedy przysługiwał?

  OdpowiedzUsuń
 11. A jak ktoś nie pracuje i nie ma wynagrodzenia? Wciąż może przenieść konto? Wybaczcie, ale nie ogarniam...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może być rachunek na właściciela konta albo na współmałżonka/-kę.

   Usuń
  2. Wskazać należy nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, którą Credit Agricole ma powiadomić o zmianie rachunku.

   Usuń
  3. W celu zaoszczędzenia im kosztów przesyłki można zaproponować dostarczenie samemu :)

   Usuń
 12. Poproszę o kod polecenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kod polecenia do Credit Agricole można uzyskać tutaj.

   Usuń
  2. Czyj to kod? Zazwyczaj nie ufam kodom od obcych.

   Usuń
 13. Jeśli nie można przesłać kasy przez kogoś. To słyszałam, że są serwisy pośredniczące w przelewaniu pieniędzy i tak można spełnić warunek wpływu. Ktoś mógł by mi powiedzieć o tym coś więcej? please!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Znacznie prościej jest np. robić wpłaty gotówki a bankomatach :)

   Usuń
 14. "Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która:
  dotąd nie korzystała z promocji Credit Agricole polegającej na przyznaniu premii za przeniesienie konta z innego banku lub
  od 1.04.2018 r. nie była posiadaczem konta w Credit Agricole."

  Upewnijcie mnie, czy dobrze rozumiem.
  Miałam kiedyś konto w tym banku - założone w ramach promocji "Dla młodych", żadnego przenoszenia wynagrodzenia czy coś. Konto zamknęłam w maju 2018.
  Łapię się na tę promocję, prawda?
  ciuchcia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Karencja jest od 1.04.2018 r.!

   Usuń
  2. A kwantyfikafor "lub" nie mówi o tym, że wystarczy by spełniony był choć jeden warunek? Spełniam warunek pierwszy, ale nie drugi.
   Gdyby bankowi zależało na tym, by oba warunki były spełnione nie powinien dać kwantyfikafora "i/oraz" Dobrze kminie?
   ciuchcia

   Usuń
  3. Obawiam się, że Twoja interpretacja znaczenia tego kwantyfikafora "lub" jest błędna :)

   Usuń
  4. Dlaczego jest błędna?

   Usuń
  5. @ciuchcia
   Jak dla mnie - aby nie popełnić gwałtu na logice - to Twój wniosek jest jedynym możliwym do przyjęcia. Problem tylko w tym, że ludzie - a więc także ci stojący za regulaminami, ustawami etc. - rzadko posługują się logiką lub choćby tylko logicznym myśleniem. Przykładów choćby z ostatnich promocji bankowych nie będę podawał.

   Może spróbuj spytać się kogoś w oddziale banku, bo powiem tu szczerze w oparciu o własne doświadczenia z tym bankiem, w Credit Agricole bardzo dużo zależy od doradcy na którego trafisz przy zawieraniu umowy. Zarówno ja sam jak i osoby które poleciłem, dzięki temu samemu doradcy otrzymaliśmy więcej niż przewidywały to kolejne promocje. Także jeżeli chodzi o późniejszą pomoc.

   Usuń
 15. A co w przypadku studenta, który nie jest zatrudniony ani nie otrzyma w tym roku stypendium? Przejdzie ,,osobiście przekażę uczelni"? Czy może jednak w zleceniu przekazywania środków wpisać dane uczelni + z tytułu stypendium lub adres firmy, w której nigdy się nie pracowało? Chciałbym wziąć udział w tej promocji, ale nie wiem jak się za to zabrać. Z góry dzięki za odp.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście że możesz wziąć udział. Podasz dane uczelni albo znajomego który ma jakąś firmę i po sprawie.

   Usuń
  2. Niestety ale żaden z moich znajomych nie prowadzi działalności gospodarczej.

   Usuń
 16. Jak podpisać umowę? Kurier czy wizyta w banku?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Albo jedno albo drugie. Obie metody są akceptowane.

   Usuń
 17. Rozumiem, że premia za II i II edycję programu poleceń wypłacana jest łącznie (max. można zgarnąć 500 zł). A co jeżeli w III edycji podam poleconemu kod z I edycji, czy premia będzie się należeć?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z I edycji kody już są dawno nieważne.

   Usuń
  2. chyba nie bardzo ;P, bo dostałam wypłatę w III edycji z kodu z edycji I

   Usuń
 18. Jak dostanę te 300 zeta to można od razu konto zamknąć? Jak to jest w regulaminie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co w regulaminie nie jest zakazane to jest dozwolone.

   Usuń
 19. Mam karty stałego pobyty, to co nie mogę wziąć udział w tej promocji?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Do kiedy jest ważna?

   Usuń
  2. Tego rodzaju pytania są zbędne, bo odpowiedź "leży" na przysłowiowej tacy. Wystarczy rozpocząć wypełnianie wniosku a tam już w pierwszym kroku mamy:

   Dokument tożsamości
   Rodzaj dokumentu
   *Polski dowód osobisty *Polski paszport

   Jeżeli więc jesteś w stanie dokonać w tym kroku właściwego wyboru, to możesz przystąpić do tej promocji.

   Usuń
 20. To musi być jeden przelew na 3000 zł czy może być kilka byle suma się zgadzała?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz pakować forsę w kawałkach nie musi to być jednorazowe wydanie 3000 zł.

   Usuń
 21. Gdzie, mogę znaleźć listę banków biorących udział w przeniesieniu konta?

  OdpowiedzUsuń
 22. Czy w przypadku, gdy prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mogę wskazać tą działalność, jako pracodawcę (nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie)?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W opisie Złotówy powyżej czytamy, że dla banku wpływ na konto, to suma wpłat gotówkowych oraz przelewów na rachunek główny Konta w okresie miesiąca kalendarzowego. Fertig?

   Usuń
  2. To nie jest odpowiedź na to pytanie

   Usuń
  3. Ja też mam tylko DG. Jak zapytałem co mam podać to mi pani z banku odpowiedziała, że nie mam innego wyjścia jak DG i z niej robić przelewy. Przeszło. Premię dostałem.

   Usuń
 23. Jak szybko zamknie się przenoszone konto? Zachowany zostanie miesięczny okres wypowiedzenia czy jakoś szybciej to idzie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Teoretycznie zgodnie z okresem wypowiedzenia do 30 dni), ale (o czym już też donosili Czytelnicy) w praktyce bywa wcześniej.

   Usuń
  2. Do procesu przenoszenie konta nie stosuje się okres wypowiedzenia tylko regulacje o przenoszeniu kont dla wszystkich banków w tym uczestniczących. Przeto jest to jedynie 10 dni roboczych.= - sprawdzone w praktyce kilkukrotnie tak u mnie jaki i u całej mojej rodziny :)

   Usuń
 24. Kiedy należy wskazać adres pracodawcy? Przy wypełnianiu wniosku nie było takiego formularza.

  OdpowiedzUsuń
 25. Czy dostane jakaś informacje o zamknięciu przenoszonego konta albo odrzucenia wniosku? bo przenoszę z Inteligo i już z 3 tyg temu podpisałem papiery a konto nadal wisi i nie wiem czy Inteligo zaakceptowało przeniesienie. (Obawiam się ze moglem użyć zły wzór podpisu, zamiast samego nazwiska to użyłem imię i nazwisko)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wyślij wiadomość w bankowości, dopytując czy przeniesienie jest procesowane (choć kojarzy mi się, że jeśli coś poszło nie tak, to ktoś z Credit Agricole się kontaktował - ale na ile jest to sformalizowane, to nie wiem).

   Usuń
  2. Po kilku dniach dostałem od CA sms-a, aby skontaktował się z bankiem bo konto nie zostało przeniesione. Okazało się, że chodziło o konto oszczędnościowe i aby konto zostało przeniesione to musiałem ukatrupić konto oszczędnościowe co z przyjemnością uczyniłem.

   Usuń
 26. A czy można w danych świadczeniobiorcy wpisać gops który wypłaca świadczenie z tytułu zasiłku rodzinnego??

  OdpowiedzUsuń
 27. Poproszę o kod polecenia. Na maila nic nie dostałem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niedawno wysłałem kody do wszystkich osób, które się zgłosiły. Jeśli wiadomości nie masz, to proszę daj znać na kontakt@bankobranie.pl

   Usuń
 28. Dzień dobry. Dostałam taką wiadomość od CA: "Zgodnie z wnioskiem nr... rachunek w banku przekazującym zostanie zamknięty pod warunkiem zapewnienia salda dodatniego na dzień zamknięcia rachunku".
  Mam na przenoszonym koncie zostawić jakąś kasę? Pytam, bo nie było o tym nigdzie mowy. Założyłam, że konto należy wyzerować.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie musisz zostawiać na zamykanym koncie żadnych środków. Warunek jest tylko taki, żeby w dniu zamknięcia nie było tam salda ujemnego. Trzeba jednak pamiętać o zapewnieniu odpowiednich środków na opłaty, jeżeli takie są pobierane lub będą musiały zostać pobrane.
   Dlatego najlepiej jest pozostawić jakąś kwotę z dyspozycją, aby przy przenoszeniu konta przenieść i to co pozostało. To nic nie kosztuje i naprawdę nie boli.

   Usuń
  2. Piszą o saldzie dodatnim w razie jakiś opłat ale wcale nie musi być. Może być zero. Chodzi o to że nie przeniosą konta gdyby saldo było ujemne (np. wskutek pobranej opłaty).

   Usuń
  3. Chodzi o saldo NIEUJEMNE, ale to koncept zbyt trudny do zatrybienia dla 'ałtora' tego regulaminu :)

   Usuń
 29. Czy można przenieść swoje konto firmowe? Konto założone na swoją działalność gospodarczą czy tylko konto na klienta indywidualnego? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Regulamin mówi o przeniesieniu RORu.

   Usuń
 30. Założyłem konto w Credit Agricole 13-go września. Czy warunek wpływu 3000 zł mogę zrealizować już we wrześniu (pierwszy niepełny miesiąc) i zaliczy mi się to do tej promocji? Czy muszę poczekać i zrobić wpływ dopiero w październiku (pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy)?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Moim zdaniem im szybciej się spełni warunki, tym lepiej.
   Bazuję tu na moim doświadczeniu przy 3 kontach założonych w dwóch wcześniejszych promocjach. Warunki w każdym z tych przypadków były spełniane już w miesiącach założenia tych kont.
   Regulamin promocji "Jesienne korzyści z Kontem dla Ciebie 2019" mówi np. o wpływach na konto "przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe". Tak więc "kolejne 3 miesiące kalendarzowe" to 3 kolejne a nie np. dowolne lub zaczynające się od jakiegoś "od" czy też "począwszy".

   Jako że jednak mimo wszystko nie dowierzam bankom (jeżeli chodzi o Credit Agricole to wyjątkowo sumienny bank na tle wszystkich 15 banków w których promocjach brałem udział i z wypłatą premii u nich nie było nigdy żadnego problemu), zatroszczyłem się o to, żeby warunki promocji zostały też spełnione i w czwartym miesiącu.

   Usuń
 31. Na liście banków nie widzę Santander Bank Polska, jest Santander Consumer Bank i BZ WBK, a chciałem przenieść konto, które zmieniło mi się z dawnego BZ WBK na Santander Bank Polska, bierze udział czy nie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, "bierze udział". Zadbaj tylko o to, żeby zgadzał się wzór podpisu i przenoszone konto nie było na minusie.
   Jeżeli byś jednak chciał zachować konto w dawnym WBK (RiP), to możesz założyć przez internet drugie konto w nim i to konto przeznaczyć do zamknięcia, a to stare pozostawić. Mi było szkoda starego (bezpłatne szybkie płatności, a to jest bardzo pomocne przy spełnianiu warunków w różnych promocjach i nie tylko) więc tak zrobiłem.

   Usuń
  2. Santander Bank Polska to kontynuator Banku Zachodniego WBK, a Credit Agricole po prostu nie zaktualizował listy. To jak w Idea Banku. Gdy pojawia się informacja o Lokacie Zawrotnej na zatrzymanie przy przelewie to ciągle jest tam mowa o tym, że przelew robiony jest do BZ WBK! A od rebrandingu niebawem minie przecież rok.

   Usuń
 32. Ile czekaliście na aktywację konta po podpisaniu umowy poprzez kuriera?

  OdpowiedzUsuń
 33. Czyli: wskazuję do zamknięcia konto w PeKaO - właśnie dostałam bonusa wiec i tak mam zamiar je zlikwidować i to konto Agricol zamknie (znaczy mnie wyręczy :)). Jako emeryt - wskazuję ZUS jako płatnika mojej emeryturki, jednak wpływy mam na inny rachunek niż ten zamykany - i CA nie przenosi tych wpływów do siebie (nie wysyła mojego zlecenia do ZUS), tylko mogę sama wpłacać co miesiąc te 3k na rachunek. Dobrze rozumiem?

  OdpowiedzUsuń
 34. Dostałem takiego sms : "Informujemy, że wniosek o przeniesienie konta nie został przyjęty do realizacji ... Czy to oznacza, że wyklucza to mój udział z promocji ?
  Proszą o kontakt z bankiem przekazującym.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musisz poprawić dane lub podpis był niezgodny ze wzorem podpisu. Musisz poprawić. Nadal będziesz brać udział w promocji.

   Usuń
  2. Dane rozumiem że mogę poprawić telefonicznie ale wzór podpisu gdzie mam poprawić ? Na wniosku credit Agricole czy plus banku ? Potrzebna jest wizyta w banku ?

   Usuń
  3. Wzór podpisu a dyspozycji przeniesienia konta.

   Usuń
 35. witam czy ktos sie irientuje czy bank pobiera oplaty za konto w pierwszym miesiacu otwarcia? nie przyszla mi jeszcze karta i nie mam jak spelnic warunku plarnosci karta.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za pierwszy miesiąc pewnie standardowo nie pobiera. Ale możesz zapłacić blikiem zamiast kartą.

   Usuń
 36. Czy dobrze wnioskuje, że skoro nie ma o tym mowy, to po wpłynięciu środków na konto nie trzeba ich utrzymywać i praktycznie od razu można je przelac z powrotem?
  Liczy się tylko fakt wpływu pieniędzy na konto?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dokładnie tak. Wpływ zawsze oznacza tylko tyle, że kasa jest odnotowana w historii konta. Zaraz potem możesz wypłacić. Nawet tego samego dnia :)

   Usuń
  2. Dzieki za odpowiedz i utwierdzenie mnie w przekonaniu :)

   Usuń
 37. Założyłem dziś konto.
  Mam pytanie jak je najlepiej zasilić - aby dostać premię?
  1-wpłata gotówki na moje konto w oddziale Banku.
  2-przelew z mojego konta z innego Banku.
  3-wpłata w wpłakomacie Credid Agricole.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. tak
   2. nie, ale przelew może Ci zrobić np. kolega z innego banku niż CA
   3. tak

   Usuń
 38. Dzień dobry.
  Czy mogę skorzystać z promocji, jeżeli jestem samozatrudnionym (prowadzę dzałalność gospodarczą w firmie jednoosobowej)?
  Dziękuję z góry za wytłumaczenie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak. W przedostatniej edycji podałem swoją DG i przeszło. Premię dostałem.

   Usuń
 39. Hejka,
  A jak na koncie mam 0 (bo nie korzystam z niego, ale nie chciałem zamykać), to da się go przenieść i otrzymać bonusik?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Da się. Ważne żeby nie było minusika.

   Usuń
 40. Podczas rozmowy po złożonym wniosku o konto z premią za przeniesienie konta konsultant poinformował, że nie jest konieczne podawanie pracodawcy jako źródła wpływów na konto, mogą być to wpłaty własne.

  OdpowiedzUsuń
 41. Czyli mogę podać jakąś lipna nazwę firmy, adres rodziców i przejdzie??

  OdpowiedzUsuń
 42. Istotne info - jak złożyłem wypowiedzenie umowy rachunku biorącego udział w poprzedniej edycji tej promocji (oczywiście już po otrzymaniu nagród, a wybrałem 300 zł za przeniesienie konta z innego banku plus 50 zł za otwarcie z polecenia), to zadzwonili do mnie z działu utrzymania Klienta z propozycją. Za wycofanie wypowiedzenia zaproponowali udział w kolejnej promocji tj. do 300 zł zwrotu za rachunki dotyczące mediów domowych. Czyli kolejna kasa do wzięcia :D Oczywiście pozostawiłem konto do dalszej eksploracji Fajne? Fajne!

  OdpowiedzUsuń
 43. Moje pytanie jest takie: Czy przy przenoszeniu konta i podawaniu danych pracodawcy(którego nie mam), bank rzeczywiście coś wysyła?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W oddziale banku Doradca poprosił mnie o dane pracodawcy bez weryfikacji, czy tam rzeczywiście pracuję - więc podajesz albo dane swojego zakładu pracy albo jakiejkolwiek działającej firmy. Dobrze więc mieć te dane przygotowane. Deklaracja przelewu wynagrodzenia trafiła w moje ręce celem jej przekazania pracodawcy, a potem trafiła do kosza. Nikt tego nie weryfikuje ani nie wymaga, żeby wynagrodzenie rzeczywiście było przelewane na nowe konto w Credit Agricole.

   Usuń
 44. Założyłem konto 17.09 z premia za przeniesienie konta. Wniosek o przeniesienie konta został odrzucony. Czy jest jeszcze szansa na załapanie się w promocji? Jeżeli znowu złoże wniosek o przeniesienie to pierwsze wynagrodzenie wpłynie dopiero 10 listopada. A jeżeli dobrze czytam regulamin to wynagrodzenie powinno wpłynąć w kolejnym miesiącu po założeniu konta .

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przelej odpowiednią kwotę (1 tys. zł lub 3 tys. zł w zależności od wybranej promocji) z innego swojego konta lub konta rodziny/znajomych i problem z głowy. Jak wyślesz przelew z rana, to przed południem kasa wpadnie na konto w Credit Agricole i możesz ją zaraz odesłać z powrotem na konto, z którego przyszły. Chociaż warto zostawić parę złotych, że zrobić wymaganą ilość transakcji dla potrzeb darmowego konta.

   Usuń
  2. @Anonimowy 9 października 2019 22:10
   Nie może być "z innego swojego konta". Dlaczego? Czytać regulaminy!

   Usuń
  3. ok, wcześniej było inaczej, teraz rzeczywiście stoi jak byk
   Bank nie bierze pod uwagę przelewów pomiędzy rachunkami tego samego Klienta, a także przelewów
   z innych kont prowadzonych przez Bank lub rachunków prowadzonych przez inne banki, jeżeli Klient jest ich posiadaczem, współposiadaczem lub pełni rolę pełnomocnika.

   Usuń
  4. korekta - wcześniej było tak samo w regulaminie ALE ja przesyłałem kasę ze swojego konta w innym banku, bo nie doczytałem regulaminu a promocja i tak pyknęła :D
   PS: ale faktycznie, nie warto jednak ryzykować

   Usuń
  5. Dowcip polega na tym, aby robić przelew z obcego konta (mąż, przyjaciel, mama, ciocia), nie może to być CA. Można wpłacić też forsę w kasie CA i we wpłatomacie.

   Usuń
 45. Został ktoś ostatnio obciążony opłatą 3zł przez CA ?? Wg szczegółów opetacji to za serwis tekstowy. Już tyle mam konto i ani razu nie było opłaty ! Jedyne smsy jakie kojarze ostatnio to te związane niby z bezpieczeństwem i sposobem logowania do konta. Ale to przecież nie jest mój wymysł tylko banku.....
  Dziękuje za takie coś !

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja miałem tę opłatę pół roku temu po założeniu konta. Coś tam pracownik odznaczył źle. Po reklamacji oddali.

   Usuń
 46. Hej. Wie może ktoś, jak Credit Agricole traktuje przelewy 3000 zł (wymagane do uzyskania bonusu) z rachunku, którego jestem współposiadaczem (mBank), ale robi je moja partnerka i ona widnieje jako nadawca? W regulaminie jest co prawda mowa, że wpływy nie mogą pochodzić z rachunków, którego jestem współposiadaczem, tylko skoro przelew przychodzi od innej osoby, to czy oni mają możliwość sprawdzenia, że również użytkuję to konto? Dzięki za odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli nie będzie widać twoich danych to CA potraktuje to jak przelew od innej osoby.

   Usuń
 47. Czy do wydatków kartą potrzebnych do otrzymania premii III dolicza się zasilenie konta Revolut?

  OdpowiedzUsuń
 48. Nie działa mi formularz zgłoszeniowy o kod polecający, nie da się wpisać maila.Jak mogę uzyskać kod?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Napisz proszę na kontakt@bankobranie.pl - odeślę kod polecenia.

   Usuń
 49. Prośba do osoby, która zgłosiła się o kod polecenia, podając mi*******89@gmail.com - (przyszła zwrotka o tym, że taki adres nie istnieje) o ponowne przesłanie zgłoszenia.

  OdpowiedzUsuń
 50. We wniosku nie było miejsca na podanie danych pracodawcy, a podczas zawierania umowy kurier zostawił mi dyspozycję przelewu wynagrodzenia. Czy mam to wypełnić i zanieść do banku czy w jakiś inny sposób poinformować bank o danych mojego pracodawcy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja miałem papier do uzupełnienia danymi pracodawcy.

   Usuń
  2. A oddałeś go kurierowi czy sam zaniosłeś do banku albo pracodawcy po prostu?

   Usuń
 51. Pomocy! ;) A co z taką sytuacją? Podczas podpisywania umowy konsultantka nie wzięła ode mnie danych pracodawcy (a mnie też wyleciał ten warunek z głowy). Czy to wykluczy mnie z promocji, jeśli nie jest to jakoś zapisane w moich danych? Czy jest jeszcze sens pójścia do banku i podania tego skoro konto zostało założone we wrześniu, a te dane trzeba podać przy podpisywaniu umowy? W sumie do tej pory nie przenieśli mi jeszcze konta bo mBank robi ciągle jakieś problemy więc nie wiem czy ta promocja w ogóle mnie obejmie :(
  Jak to wyglądało przy podpisywaniu umowy przez kuriera? Dostawaliście tylko formularz, który samemu trzeba było donieść? Czy kurier też spisywał jakieś dane?

  OdpowiedzUsuń
 52. Co w przypadku, gdy we wniosku nie było miejsca na podanie danych pracodawcy, a Pani w oddziale stwierdziła, że nie ma żadnej rubryki w systemie na dane pracodawcy?

  OdpowiedzUsuń
 53. Prośba do osoby zgłaszającej się o kod polecenia z adresu mi******.z@interia.pl - o ponowne przesłanie formularza (przyszła zwrotka o nieistniejącym adresie mailowym).

  OdpowiedzUsuń